Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Valtio ja kaupunkiseudut allekirjoittivat sopimukset kasvusta ja yhdyskuntarakenteen kehittämisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö
9.6.2016 13.35
Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön tiedote

Valtio ja kaupungit hakevat yhdessä uusia avauksia vauhdittamaan elinkeinoelämän kasvua ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi. Yhteistyön tavoitteet ja toimenpiteet on kirjattu tänään hyväksyttyihin aiesopimuksiin. Kasvusopimukset allekirjoitettiin kuuden kaupungin ja kahden kasvuvyöhykkeen kanssa, sekä uudistetut maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset (MAL) neljän kaupunkiseudun kanssa. Hallitus hyväksyi periaatepäätöksen sopimuksista 19.5. valtioneuvoston istunnossa. Sopimukset ovat osa hallitusohjelman kilpailukykykärki¬hanketta.

Kasvusopimukset kuuden kaupungin ja kahden kasvukäytävän kanssa

Kaupunkien ja kasvuvyöhykkeiden kanssa solmittujen sopimusten tavoitteena on elinkeinoelämän kasvun ja alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn vahvistaminen. Kasvusopimukset allekirjoitettiin Joensuun, Lappeenranta-Imatran, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan kanssa sekä Helsingistä Seinäjoelle ulottuvan Suomen kasvukäytävän ja Etelä-Suomea itä-länsi -suunnassa halkovan Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kanssa. Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Lahden kasvusopimus allekirjoitettiin jo 24.5.2016. Lisäksi kasvusopimusmenettelyn piirissä on kaksi erikokoisten kaupunkien muodostamaa temaattista verkostoa, Seutukaupunkiverkosto ja MAL-verkosto.

- Kasvusopimuksilla käynnistetään alueellisia innovaatioita ja kokeiluita On hienoa, että kaupungit avaavat omat investointinsa kehitys- ja testausympäristöiksi ja tukevat näin suomalaisten yritysten tuotekehitystä ja vientiä.  Kaupungit tarjoavat oivan alustan esimerkiksi uusien älykkäiden liikenne-, energia- ja terveysalan ratkaisujen kehittämiseen, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn.

Kasvusopimukset ovat voimassa vuosina 2016-2018. Valtio kohdentaa sopimusten toteutukseen yhteensä noin 15 miljoonaa alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) määrärahaa. Hallitus päätti tämän rahoituksen alueellisesta jaosta vuodelle 2016 tänään valtioneuvoston istunnossa.

Maankäytön, liikenteen ja asumisen MAL-sopimukset neljän kaupunkiseudun kanssa

Valtio allekirjoitti tänään myös maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset Helsingin, Oulun, Tampereen sekä Turun kaupunkiseutujen kuntien kanssa. Sopimukset koskevat vuosia 2017-2019, ja niillä tuetaan valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

Sopimuksilla lisätään alueiden tonttitarjontaa ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa sekä tuetaan kaupunkiseutujen pieniä kustannustehokkaita liikennehankkeita ja joukkoliikennettä. Lisäksi edistetään uusien liikennepalvelujen syntymistä henkilö- ja tavaraliikenteeseen.

- Uudet maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset tuovat helpotusta suurten kaupunkien tiukkaan asuntotilanteeseen, kun tulevina vuosina tarjolle tulee lisää edullisia vuokra-asuntoja. Kysyntää vastaava vuokra-asuntojen tarjonta tukee niin pääkaupunkiseudun kuin koko Suomen kilpailukykyä, kun asuntoja on siellä missä töitäkin, toteaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

- Hallitus tekee nyt kaupunkien liikenteeseen merkittäviä, tulevaisuuteen suuntaavia investointeja. Esimerkiksi raitiotiehankkeita tuetaan ensimmäistä kertaa perinteisten väyläinvestointien rinnalla. Samalla hallitus investoi liikenteen uusiin digitaalisiin palveluihin ja tukee liiketoiminnan syntymistä kaupunkiseuduilla, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.
 
Lisätietoja verkossa:
Lyhytosoite kasvusopimussivustolle työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelussa: www.tem.fi/kasvusopimukset
Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset (ym.fi) www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Maankayton_suunnittelun_ohjaus/Maankayton_liikenteen_ja_asumisen_aiesopimukset
Alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin yhdeksän miljoonaa euroa vuonna 2016 (tiedote 9.6.2016)

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, puh. 029 504 7165
ylitarkastaja Hanna-Maria Urjankangas, puh. 029 506 3739
maatalous- ja ympäristöministerin erityisavustaja Tea Usvasuo, puh. 046 922 8946
rakennusneuvos Matti Vatilo, YM, puh. 029 525 0311
verkko-osaston kehittämisyksikön johtaja Risto Murto, LVM, puh. 029 534 2639
ylitarkastaja Mervi Karhula, LVM, puh. 029 534 3535
 
Tillbaka till toppen