Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Staten och stadsregioner undertecknade avtal om tillväxt och utveckling av samhällsstrukturen

Arbets- och näringsministeriet
9.6.2016 13.35
Pressmeddelande
Gemensamt meddelande från arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet och miljöministeriet

Staten och kommunerna söker tillsammans nya möjligheter att sätta fart på tillväxten i näringslivet och att utveckla samhällsstrukturen. Samarbetets mål och åtgärder har antecknats i de avsiktsförklaringar som godkändes i dag. Tillväxtavtal undertecknades med sex städer och två tillväxtzoner samt förnyade avtal rörande markanvändning, boende och trafik (MBT) med fyra stadsregioner. Regeringen godkände ett principbeslut om avtalen vid statsrådets sammanträde den 19 maj. Avtalen är en del av spetsprojektet för konkurrenskraft i regeringsprogrammet.

Tillväxtavtal med sex städer och två tillväxtkorridorer

Syftet med de avtal som ingåtts med städerna och tillväxtzonerna är att stärka sådan konkurrenskraft som baserar sig på tillväxt i näringslivet och regionernas egna styrkor. Tillväxtavtal undertecknades med Joensuu, Villmanstrand-Imatra, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vasa samt med den finländska tillväxtkorridoren från Helsingfors till Seinäjoki och den norra tillväxtzonen som delar Södra Finland i öst-västlig riktning. Tillväxtavtalet för städerna i huvudstadsregionen och Lahtis undertecknades redan den 24 maj 2016. Dessutom ingår i förfarandet för tillväxtavtal två tematiska nätverk som utgörs av olika stora städer, Nätverket av regionstäder och MBT-nätverket.

- Genom tillväxtavtalen startas regionala innovationer och försök. Det är fint att städer öppnar sina investeringar som utvecklings- och testningsmiljöer och därigenom stöder finländska företags produktutveckling och export. Städerna erbjuder en utmärkt plattform till exempel för framtagning av nya smarta lösningar inom trafik, energi och hälsovård, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Tillväxtavtalen är i kraft åren 2016-2018. Staten allokerar sammanlagt cirka 15 miljoner av anslaget för införande av regionala innovationer och försök (AIKO) för genomförandet av avtalen. Regeringen beslutade om den regionala fördelningen av denna finansiering för år 2016 vid statsrådets sammanträde i dag.

MBT-avtal rörande markanvändning, boende och trafik ingås med fyra stadsregioner

Staten undertecknade i dag också MBT-avtal rörande markanvändning, boende och trafik med kommunerna i Helsingfors, Uleåborgs, Tammerfors och Åbo stadsregioner. Avtalen gäller åren 2017-2019. Genom avtalen stöds statens och stadsregionernas samarbete i styrningen av samhällsstrukturen och i samordningen av markanvändningen, boendet och trafiken.

Genom avtalen utökas regionernas tomtutbud och produktionen av hyresbostäder till ett rimligt pris samt stöds små och kostnadseffektiva trafikprojekt och kollektivtrafik i stadsregionerna. Dessutom främjas uppkomsten av nya trafiktjänster inom person- och godstrafik.   

De nya avtalen rörande markanvändning, boende och trafik underlättar det svåra bostadsläget i stora städer, när det under kommande år erbjuds mer förmånliga hyresbostäder. Ett utbud av hyresbostäder som svarar mot efterfrågan stöder konkurrenskraften såväl i huvudstadsregionen som i hela Finland, när bostäder finns på samma ställen där jobb finns, konstaterar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

- Nu gör regeringen betydande och framtidsinriktade investeringar i trafiken i städerna. Exempelvis stöds spårvägen för första gången vid sidan av de traditionella investeringarna i trafikleder. Samtidigt investerar regeringen i nya digitala trafiktjänster och stöder uppkomsten av affärsverksamhet i stadsregioner, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.
 
Mer information på webben:
Avtalen rörande tillväxt (tem.fi)
www.tem.fi/kasvusopimus
Avtalen rörande markanvändning, boende och trafik (ym.fi)
http://www.ym.fi/sv-FI/Markanvandning_och_byggande/Styrning_av_planeringen_av_markanvandningen/Avsiktsforklaringar_for_markanvandning_boende_och_trafik

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Jannika Ranta, tfn 029 504 7165
överinspektör Hanna-Maria Urjankangas, ANM, tfn 029 506 3739
jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare Tea Usvasuo, tfn 046 922 8946
byggnadsrådet Matti Vatilo, MM, tfn 029 525 0311
direktören för utvecklingsenheten vid nätavdelningen Risto Murto, KM, tfn 029 534 2639
överinspektör Mervi Karhula, KM, tfn 029 534 3535
Tillbaka till toppen