Tillväxtprogrammet eCommerce Growth ska få fart på SMF-företagens internationella näthandel

Arbets- och näringsministeriet 13.4.2016 9.55
Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet har beviljat Finpro Oy 754 000 euro för tillväxtprogrammet eCommerce Growth för 2016. Tillväxtprogrammet avses pågå till utgången av 2018. Syftet med programmet är att utöka exportens andel av nätbutikernas omsättning och att utveckla näthandelns ekosystem.

Programmet är avsett för tillväxtorienterade små och medelstora företag som redan säljer konsumentvaror till utlandet på nätet eller som är leverantörer av teknik för näthandel och som söker internationell tillväxt. Programmets mål är att få med minst 60 företag.

- Den globala handeln på nätet växer med fart. Vi vill förbättra konkurrenskraften för finländska företag som bedriver näthandel och påskynda deras tillväxt internationellt. Tillväxtprogrammet eCommerce Growth har också som mål att effektivt nå utländska kunder och att utveckla näthandelns ekosystem, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Arbets- och näringsministeriet finansierade i maj-oktober 2015 en förstudie om den inhemska näthandelns situation. Enligt den har de finländska företagen potential och vilja till internationell tillväxt. De största möjligheterna till framgång finns inom specialvaruhandeln och specialisering på nischmarknader.

Det företagen förväntar sig av tillväxtprogrammet är åtgärder för ökat kunnande om internationalisering och ökad marknadsförståelse inom näthandeln, utnyttjande av digitala lösningar och kollegialt lärande.

Tillväxtprogrammets första fas är inriktad på just dessa mål. Inom ramen för programmet skapas ett forum för kollegialt lärande på basis av den behovskartläggning som gjorts bland intervjuade företag och de företag som anmält sig på förhand till tillväxtprogrammet.

Dessutom adresserar programmet de utmaningar inom internationaliseringen som kom fram i samband med förstudien, såsom att utveckla det kommersiella kunnandet, att i olika länder hitta kundsegment som baserar sig på de egna konkurrensfördelarna och att skapa ett konkurrenskraftigt kundfokuserat helhetskoncept.

Programdirektör Kari Pokkinen ansvarar för tillväxtprogrammet vid Finpro.

Ytterligare information:

Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7165

Taina Susiluoto, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0400

Natalia Härkin, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9016

Kari Pokkinen, programdirektör, tillväxtprogrammet eCommerce Growth, Finpro, tfn 040 343 3303