Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

eCommerce Growth -kasvuohjelma vauhdittamaan pk-yritysten kansainvälistä verkkokauppaa

Työ- ja elinkeinoministeriö
13.4.2016 9.55
Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Finpro Oy:lle 754 000 euroa eCommerce Growth -kasvuohjelman toteuttamiseen vuonna 2016. Kasvuohjelman on suunniteltu kestävän kaikkiaan vuoden 2018 loppuun asti. Ohjelman tavoitteena on lisätä viennin osuutta verkkokauppojen liikevaihdosta ja kehittää verkkokaupan ekosysteemiä.

Ohjelma on tarkoitettu kasvuhakuisille pk-yrityksille, jotka jo myyvät kuluttajatuotteita verkossa ulkomaille tai ovat verkkokaupan teknologiatoimittajia ja hakevat kansainvälistä kasvua. Ohjelman tavoitteena on saada mukaan vähintään 60 yritystä.

- Globaali verkkokauppa kasvaa vauhdilla. Haluamme parantaa suomalaisten, verkossa kauppaa käyvien yritysten kilpailukykyä ja kiihdyttää niiden kansainvälistä kasvua. eCommerce Growth -kasvuohjelma tähtää myös ulkomaisten asiakkaiden tehokkaaseen tavoittamiseen ja verkkokaupan ekosysteemin kehittämiseen, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn.

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoitti touko-lokakuussa 2015 esiselvityksen kotimaisen verkkokaupan tilanteesta. Sen mukaan suomalaisilla yrityksillä on potentiaalia ja halua kansainväliseen kasvuun. Suurimmat menestymismahdollisuuksien löytyvän erikoiskaupasta ja erikoistumisesta niche-markkinoille.

Yritykset odottavat kasvuohjelmalta toimenpiteitä verkkokaupan kansainvälistymisosaamisen ja markkinaymmärryksen kasvattamisessa, digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä ja vertaisoppimisessa.

Kasvuohjelman ensimmäinen vaihe tähtää juuri näihin tavoitteisiin. Ohjelmaan rakennetaan vertaisoppimisen foorumi haastateltujen yritysten ja kasvuohjelmaan ennakkoon ilmoittautuneiden yritysten tarvekartoituksen pohjalta.

Lisäksi ohjelma vastaa esiselvityksessä esiin nousseisiin kansainvälistymisen haasteisiin, kuten kaupallisen osaamisen kehittämiseen, omiin kilpailuetuihin pohjautuvien asiakassegmenttien löytämiseen eri kohdemaissa sekä kilpailukykyisen asiakaslähtöisen kokonaiskonseptin luomiseen.

Verkkokaupan kasvuohjelmasta Finprossa vastaa ohjelmajohtaja Kari Pokkinen.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, puh. 029 504 7165

ylijohtaja Taina Susiluoto, TEM, puh. 029 506 0400

ylitarkastaja Natalia Härkin, TEM, puh. 029 504 9016

ohjelmajohtaja Kari Pokkinen, eCommerce Growth -kasvuohjelma, Finpro, puh. 040 343 3303

 
Sivun alkuun