Global Cleantech Summit 2015 bygger en väg mot hållbar tillväxt

Arbets- och näringsministeriet 27.4.2015 13.10
Pressmeddelande

Global Cleantech Summit 2015, som arrangeras i Helsingfors i september, erbjuder ett internationellt diskussions- och innovationsforum för globala utmaningar: Hur ska man begränsa konsekvenserna av klimatförändringen och lösa de ökande miljöproblemen med hjälp av lösningar inom ren teknik?

På toppmötet sammanträder såväl företag inom branschen, politiska beslutsfattare, investerare, forskare som finansiärer, för att skapa lösningar inom ren teknik.

-Ren teknik är nyckeln till hållbar utveckling. För att säkerställa en bestående förändring, är det viktigt att skapa globala färdplaner och bygga upp partnerskap mellan företag, finansiärer, internationella beslutsfattare och investerare. Man måste finna lösningar i samarbete, säger näringsminister Jan Vapaavuori.

Tidseran för Kina och Indien kräver en global cleantech strategi

Bland toppmötets bekräftade huvudtalare finns en av världens ledande strategi- och globaliseringsexperter, Anil K Gupta, som Thinkers50 har utsett till en av världens 50 mest inflytelserika tänkare. Bekräftade finländska talare är Pekka Ojanpää, VD för Lassila & Tikanoja, Per Langer, vice VD för Fortum samt Antti Peltomäki, vice generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektör at för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (DG GROW).

Summit arrangeras den 8 september och där diskuteras globala förändringar, värdekedjor och samarbete i fråga om affärsverksamhet. Konferensdagen den 9 september fortsätter diskussionen ur olika synvinklar, med fokus på industrins globala revolution och arbetsfördelning, nyckelteknologier, framtidens smarta trafiklösningar och ger en översikt över framgångshistorier inom cleantech. Evenemangets sista dag den 10 september fokuserar på cleantech-innovationer inom utvinningsindustrin. Utmaningar relevanta för arktiskt område kommer att beröras. Företagsbesök görs den 10 och 11 september.

-Finland har framgångsrikt faciliterat i många internationella dialoger. Nu vill vi överföra samma process till teknologiska perspektiv, genom att möjliggöra en öppen diskussion om hållbar utveckling och globala färdplaner, kommenterar Kaisu Annala, direktör för det strategiska programmet för cleantech.

Förberedelserna för evenemanget Global Cleantech Summit 2015 har börjat med en tankesmedja på nätet Towards the Global Cleantech Summit 2015!. Genom den kan experter runt om i världen bidra till betoningarna i diskussionen och berätta sin syn på förändringens riktning. Deltagande i tankesmedjan: www.fountainpark.fi/globalcleantech


Global Cleantech Summit 2015 hålls den 8-10 september 2015 på Finlandiahuset i Helsingfors. Mötet syftar till att det ska startas ömsesidiga färdplaner för intressegrupper samt skapas samarbetsrelationer på internationell nivå. Evenemanget samordnas av arbets- och näringsministeriet tillsammans med Finlands främsta cleantech-aktörer.

www.globalcleantechsummit.fi

Ytterligare upplysningar:
strategidirektör Kaisu Annala, ANM, tfn 050 383 6109, [email protected]