Östersjöstaterna inleder samarbete i arbetskrafts- och sysselsättningsfrågor

Arbets- och näringsministeriet 15.6.2017 9.59
Nyhet

Arbetsministrarna från länderna i Östersjöområdet och deras representanter träffas den 15 juni 2017 i Berlin för att diskutera gemensamma arbetslivsrelaterade utmaningar som länderna möter. Det är det första arbetsministermötet som hålls inom ramen för Östersjöstaternas råd.

Vid mötet kommer man att diskutera bl.a. arbetskraftens rörlighet, utmaningar relaterade till befolkningsutvecklingen, sysselsättningen bland unga samt invandrares integrering. I en gemensam deklaration förbinder sig staterna att med hänsyn till skillnaderna mellan ländernas arbetsmarknader och ekonomier samarbeta i arbetskrafts- och sysselsättningsfrågor samt att genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling i Östersjöområdet.

Till Östersjöstaternas råd hör alla kuststater kring Östersjön (Finland, Sverige, Danmark, de baltiska staterna, Tyskland, Polen och Ryssland) samt Norge och Island. Finland deltar i mötet med tjänstemannarepresentation.

Prioriteringar i samarbetet inom Östersjöstaternas råd (CBSS) är regional identitet, välfärd och säkerhet. Östersjöstaternas råd sammanträder på minister- och tjänstemannanivå och har expertarbetsgrupper för olika sektorer. Island är ordförande i rådet 2017.

Webbplatsen för Östersjöstaternas råd: www.cbss.org

Ytterligare upplysningar:
Akseli Koskela, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 048 267
Lippe Koivuneva, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 396 0076