Minister Lindström: Trycket på integrationsarbetet ökar

Arbets- och näringsministeriet 10.2.2016 10.00
Pressmeddelande
I fjol kom nästan 32 500 asylsökande till Finland. Uppskattningsvis 30-35 procent av dem, dvs. över 10 000 personer, kommer troligtvis att beviljas uppehållstillstånd och behöver då en kommunplats. För närvarande finns det avtal med kommunerna om endast 1 700 kommunplatser. Det behövs alltså över 8 000 kommunplatser till.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna håller för närvarande på och kartlägger kommunernas möjligheter att ta emot fler invandrare. Kommunerna har varit bekymrade över bland annat huruvida integrationsutbildningen och de ersättningar som betalas till kommunerna kommer att räcka till.

- Migrationsverket har anställt mycket personal för att behandla asylansökningarna. Trycket flyttas snart över på integrationsarbetet. För de som har fått asyl behövs fler kommunplatser i hela landet, kommenterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Staten betalar ersättning till kommunerna för deras kostnader i början av integrationsprocessen. I statsbudgeten för 2016 beviljades tilläggsfinansiering för detta ändamål.  

Effektivare in i arbetslivet eller in på utbildning

I samarbete med Migrationsverket förnyar arbets- och näringsministeriet processerna för förflyttning till kommunerna och inledandet av integrationen för de som har fått asyl. Det är meningen att man ska kartlägga kompetensen och kunnandet hos de som har beviljats uppehållstillstånd redan medan de befinner sig på flyktingförläggningarna.

Därigenom strävar man efter att styra invandrarna på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt till regioner där det finns utbildning eller jobb som motsvarar deras kunnande samt lediga bostäder. På det viset strävar man även efter att avhjälpa matchningsproblem på arbetsmarknaden.

Dessutom utvecklar arbets- och näringsministeriet och Utbildningsstyrelsen integrationsutbildningen så att den ska bli mer arbetslivsorienterad. Målet är att invandrarna snabbare än tidigare ska få del av utbildningen och att den ska vara skräddarsydd för att motsvara deras kunnande. Även företagsamhet stöds.

- Det är helt klart att det här inte blir lätt. Vi genomför en förnyelse av integrationsförfarandena och principerna med snabb tidtabell. I all verksamhet måste vi även eftersträva kostnadseffektivitet, och det är inte meningen att det ska skapas några genvägar, konstaterar minister Lindström.

Ytterligare upplysningar:
Sakari Puisto, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 8150
Tuija Oivo, överdirektör, ANM, tfn 050 396 0168
Kristina Stenman, migrationsdirektör, ANM, tfn 029 504 7048