Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

28 sökte tjänsten som chef för avdelningen för innovationer och företagsfinansiering

Arbets- och näringsministeriet
15.3.2021 16.33
Pressmeddelande

Till den lediga tjänsten som avdelningschef för arbets- och näringsministeriets avdelningen för innovationer och företagsfinansiering kom inom utsatt tid 28 ansökningar. Tjänsten tillsätts för viss tid, dock för högst fem år i taget. Avdelningschefen har titeln överdirektör.

Följande personer har sökt tjänsten:


Arion Hanne Ninni
Hinkka Niku
Holopainen Petteri
Hutukka Päivi
Järvinen Olli
Kunttu Leena
Lahtinen Hannu
Lundström Ilona
Luoma Esko
Lybeck Toomas
Lähdeniemi Henna
Nousiainen Timo
Pautola-Mol Niina
Ristola Juhapekka
Salmensuu Olli
Smedberg Arto
Smedsten Mika
Tuominen Henri
Vekkeli Matti
Vihervuori Petri

8 av de sökande vill inte ha sitt namn offentliggjort.


Avdelningen för innovationer och företagsfinansiering ansvarar för utvecklingen av närings- och innovationspolitiken, företagspolitiken och den offentliga företagsfinansieringen. Genom sin verksamhet främjar avdelningen företagens och branschernas tillväxt, internationalisering och förnyelse. Avdelningen styr Innovationsfinansieringsverket Business Finlands, Geologiska forskningscentralens, Finnvera Abp:s, Finlands Industriinvestering Ab:s och VTT Ab:s verksamhet.


Avdelningschefen har till uppgift att leda, övervaka och utveckla verksamheten vid avdelningen för innovationer och företagsfinansiering så att avdelningens uppgifter sköts på ett sätt som främjar samarbetet och är resultatrikt.
Ansökningstiden gick ut måndagen den 15 mars 2021 kl. 16.15. Vi uppdaterar vid behov förteckningen över sökande i fråga om ansökningar som lämnats in inom utsatt tid och som kommer senare via posten eller registratorskontorets kontaktpunkt.


Ytterligare information
Personal- och förvaltningsdirektör Heidi Nummela, arbets- och näringsministeriet, p. 029 504 7988

Tillbaka till toppen