Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Antti Neimala utnämnd till överdirektör vid Konkurrens- och konsumentverket

Arbets- och näringsministeriet
17.8.2017 13.38
Pressmeddelande

Statsrådet har den 17 augusti 2017 utnämnt vicehäradshövding Antti Neimala till överdirektör vid Konkurrens- och konsumentverket. Överdirektörens uppgift är att leda verksamheten inom ansvarsområdet för konsumentfrågor vid Konkurrens- och konsumentverket. Överdirektören är samtidigt konsumentombudsman.

Neimala arbetar för närvarande som vice vd vid Företagarna i Finland. Han har tidigare arbetat vid inrikesministeriet, justitieministeriet, statsrådets kansli och handels- och industriministeriet samt vid Företagarna i Finland i olika uppgifter, vid Centralhandelskammaren som avdelningschef och vid Finlands näringsliv som direktör.

Neimala har sedan 2011 arbetat vid Företagarna i Finland, först som organisationens EU-representant, sedan som direktör och sedan 2014 som vice vd. Neimala har en juris kandidatexamen från Helsingfors universitet.

Enligt statstjänstemannalagen utnämns en överdirektör vid Konkurrens- och konsumentverket för en tid av fem år. Tjänsten som överdirektör vid Konkurrens- och konsumentverket kan tillträdas den 1 januari 2018, när dess innehavare Päivi Hentunen går i pension. Tjänsten söktes av sex personer.

Antti Neimalas kontaktuppgifter är [email protected], tfn 040 1737 007.

Ytterligare upplysningar:
Pekka Timonen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 060 060, [email protected]

Tillbaka till toppen