Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Försörjningsberedskapscentralens utvärderingsarbete pågår

Arbets- och näringsministeriet
14.12.2020 12.28
Pressmeddelande

Den utvärdering av Försörjningsberedskapscentralens verksamhet som inleddes på uppdrag av arbets- och näringsministeriet har kommit igång väl. Utvärderingen genomförs av ett konsortium som leds av Vasa universitet och som har presenterat utgångspunkterna för utvärderingen för Försörjningsberedskapscentralens ledning och personal. Arbetet ska vara klart i mitten av nästa april.

– Som en del av den normala styrningen och uppföljningen brukar arbets- och näringsministeriet tidvis låta göra externa bedömningar av organisationerna inom sitt förvaltningsområde. I Försörjningsberedskapscentralens fall tjänar utvärderingen också i vidare bemärkelse utvecklingen av Finlands försörjningsberedskapssystem, konstaterar arbets- och näringsministeriets överdirektör Riku Huttunen, som är ordförande för styrgruppen för utvärderingsarbetet.

– Utvärderingen ska stödja utvecklingen av Försörjningsberedskapscentralens verksamhet och den kompletterar centralens egen strategiprocess och Försörjningsberedskapsrådets analys som publicerades den 19 november 2019, fortsätter Huttunen.

Syftet med utvärderingsarbetet är att ta fram en på en täckande analys baserad syn på Försörjningsberedskapscentralens verksamhet, ledning och verksamhetens genomslag i det nationella försörjningsberedskapssystemet samt att lägga fram slutsatser och rekommendationer för hur dessa kan utvecklas. Utvärderingen granskar också i vidare bemärkelse läget och prestationsförmågan i fråga om försörjningsberedskapen i Finland, men Försörjningsberedskapscentralens roll som helhet när det gäller att trygga försörjningsberedskapen i Finland som ett centralt perspektiv.

Till genomförare av arbetet valdes efter ett anbudsförfarande ett konsortium som leds av gruppen för komplexitetsforskning vid Vasa universitet. Dess partner i projektet är yrkeshögskolan Laurea, Försvarshögskolan och Polisyrkeshögskolan.

Utvärderingen omfattar Försörjningsberedskapscentralens verksamhetssystem och verksamhet samt dess genomslagskraft i det nationella försörjningsberedskapssystemet. Utvärderingen innehåller också ett internationellt perspektiv. Det rådande pandemiläget ska beaktas vid genomförandet av utvärderingen. Utvärderargruppen ska dessutom lägga fram slutsatser och rekommendationer om hur verksamheten ska utvecklas.

Utvärderingen granskar också i vidare bemärkelse läget och prestationsförmågan i fråga om Finlands försörjningsberedskap, men som ett centralt perspektiv betraktas Försörjningsberedskapscentralens roll som en helhet som tryggar den finländska försörjningsberedskapen.

Styrgruppen stöder genomförandet av utredningsarbetet som gäller Försörjningsberedskapscentralen

Arbets- och näringsministeriet tillsatte i september en styrgrupp för att stödja genomförandet av utvärderingsarbetet som gäller Försörjningsberedskapscentralen. Till gruppens uppgifter har hört att välja den som utför utvärderingen utifrån ett anbudsförfarande, att godkänna planen för genomförandet av utvärderingsarbetet, att styra genomförandet av arbetet och uppnåendet av målen samt att följa upp hur tidtabellen, kostnaderna och genomförandet framskrider.

Ordförande för styrgruppen är överdirektör Riku Huttunen från arbets - och näringsministeriet (ANM) och medlemmar Kirsi Heinonen (JSM), jordbruksråd, Tarja Jaakkola (FSM), regeringsråd, Kari Klemm (ANM), regeringsråd, Jaana Kuusisto (FM), budgetråd, Konsta Luukka (KM), specialsakkunnig och Sirkku Pikkujämsä (SHM), medicinalråd. Sekreterare för styrgruppen är Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen (ANM), handelsråd, och utnämnd sakkunnigmedlem Henri Backman (ANM), konsultativ tjänsteman.

Ytterligare information:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6519 (ordförande för styrgruppen)

Tillbaka till toppen