Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Konsumentombudsmannen börjar övervaka att förordningen om åtgärder mot omotiverad geoblockering följs från 1.4.2019

Arbets- och näringsministeriet
14.3.2019 14.57
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår att ändringarna av lagen om tillhandahållande av tjänster och av lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande stadfästs vid presidentföredragningen den 15 mars 2019. Ändringarna innebär nya tillsynsuppgifter för konsumentombudsmannen i och med att denne ska övervaka att förordningen om åtgärder mot omotiverad geoblockering följs.

Med geoblockering avses ett förfarande där en kund på grund av nationalitet eller boningsort hindras från att få tillgång till eller att köpa produkter eller tjänster i en annan EU-medlemsstat.   I EU:s förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering förbjuds sådan geoblockering som t.ex. begränsar åtkomsten till webbplatser eller användningen av utländska betalningsinstrument inom e-handeln för vissa kunder. Syftet med förordningen om åtgärder mot omotiverad geoblockering är att förbjuda direkt eller indirekt diskriminering av kunder på grund av nationalitet eller boningsort, och att därigenom förbättra tillgången till varor och tjänster.  

Genomförandet av Europeiska unionens förordning förutsätter att det utfärdas nationella bestämmelser om behörig tillsynsmyndighet. I regeringens lagförslag åläggs konsumentombudsmannen nya uppgifter som gäller tillsynen över att förordningen följs. Konkurrens- och konsumentverket får redan nuförtiden anmälningar från konsumenter som blivit utsatta för diskriminering på grund av nationalitet eller boningsort inom den gränsöverskridande e-handeln.  

Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2019. Förordningen om åtgärder mot omotiverad geoblockering började tillämpas den 3 december 2018.

Ytterligare upplysningar:
Sami Teräväinen, regeringssekreterare, ANM, tfn  029 5060 088

Tillbaka till toppen