Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Harakka besöker Europaparlamentets utskott för inre marknaden och konsumentskydd

Arbets- och näringsministeriet
30.8.2019 14.04
Pressmeddelande

Arbetsminister Timo Harakka kommer att för Europaparlamentets utskott för inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) presentera prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap den 2 september 2019 i Bryssel.

Minister Harakka besöker utskottet i egenskap av ordförande i konkurrenskraftsrådet och han kommer att redogöra för prioriteringarna inom de områden som omfattas av politiken för inre marknad och konsumentskydd. Ordförandelandets så kallade sektorministrar brukar presentera ordförandeskapets prioriteringar för parlamentsutskotten och samtala med parlamentsledamöterna.

Minister Harakka lägger i sitt anförande tonvikten vid Finlands mål att skapa en ny europeisk strategi för hållbar tillväxt. Det är viktigt att Europas beslutsfattare och företag förbinder vid sig att på ett hållbart sätt främja tillväxten ur såväl ekonomins, miljöns som de sociala frågornas perspektiv. Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd har en viktig roll i utvecklingen av den inre marknaden och i avlägsnandet av hinder på den inre marknaden när det gäller varor och tjänster. Utskottet har också en viktig roll i de lagstiftningsprojekt som gäller konsumentskydd och konsumenträttigheter. Som ordförande vill Finland även framhäva betydelsen av tjänster och digitala tjänster för Europas tillväxt och konkurrenskraft. Finland främjar också det övergripande synsätt som ser den inre marknaden och den digitala inre marknaden som en helhet.

Mötet i utskottet direktsänds på webben.

Mer information:
Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 224
Pauliina Porkka, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 278

Tillbaka till toppen