Hoppa till innehåll

Minister Lintilä och kommissionär Arias Cañete diskuterade bioenergi i Bryssel

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2017 18.51 | Publicerad på svenska 6.3.2017 kl. 11.56
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä träffade i samband med rådet för energi kommissionär Miguel Arias Cañete med ansvar för klimatåtgärder och energi. Minister Lintilä framförde för Arias Cañete Finlands synpunkter på bioenergifrågor och kommissionens förslag om förordning om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF).

Vid minister Lintiläs och kommissionär Arias Cañetes möte togs också upp alla andra lagstiftningsförslag i paketet för ren energi, som EU:s råd för energi diskuterade i Bryssel 27.2.2017. Minister Lintilä lyfte under dagen fram sådana frågor kring hållbarhetskriterierna för biomassa samt biodrivmedel som nationellt sett är viktigast för Finland.

– Finlands största nationella intressen gäller direktivet för förnybar energi. Där föreslås det att hållbarhetskriterierna utsträcks också till fast och gasformig biomassa som används i el- och värmeproduktion, berättar minister Lintilä.

Dessutom föreslår kommissionen bindande mål för andelen förnybar energi i trafiken och för de avancerade biodrivmedlen.

– Finland anser att kommissionens förslag är en god grund för fortsatta förhandlingar. Man bör dock speciellt precisera definitionen av vad som räknas som ett avancerat biodrivmedel, poängterar minister Lintilä.

Finland anser att det bör reserveras tillräckligt med tid för behandlingen av de åtta lagstiftningsförslagen i paketet för ren energi. Rådet var nästan enhälligt om tidtabellen för behandlingen. För innehållets del finns det en hel del öppna frågor i paketet. Behandlingen av förslagen fortsätter i rådets energiarbetsgrupp samt nästa gång vid rådets sammanträde i juni 2017.

I Bryssel träffade Minister Lintilä också vice ordförande Jyrki Katainen, med ansvarar för jobb, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft i kommissionen. Minister Lintilä och vice ordförande Katainen konstaterade att Finland har möjlighet att vara en föregångare i kretslopps- och bioekonomi i EU.

Ytterligare upplysningar:

Riku Huttunen, överdirektör, ANM, tfn 050 431 6518
Tuuli-Maaria Aalto, specialsakkunnig, ANM, tfn, 050 431 7529
Maria Kekki, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 050 454 6820

Tillbaka till toppen