Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lintilä på Team Finland-resa till Vietnam

Arbets- och näringsministeriet
13.10.2018 10.01
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä åker på en Team Finland-resa till Vietnam den 14-19 oktober 2018 för att främja företagens export och internationalisering. Med på resan är en företagsdelegation bestående av 24 representanter för speciellt energi-, vatten- och avfallshanteringsteknik samt branscherna för bioekonomi och digital teknik.

Under resan träffar näringsminister Lintilä och företagsdelegationen Vietnams vice premiärminister Vu Duc Dam och diskuterar innovationspolitik och den bilaterala relationen mellan länderna. Delegationen träffar också vetenskaps- och teknologiminister Chu Ngoc Anh, informations- och kommunikationsminister Nguyen Manh Hung, byggminister Pham Hong Ha, vice industri- och handelsminister Hoang Quoc Vuong, vice jordbruks- och landsbygdsutvecklingsminister Ha Cong Tuan, vice ministern för allmän säkerhet Nguyen Van Son och vice planerings- och finansminister Le Quang Manh.

Delegationen har dessutom möte med landchefen vid Asiatiska utvecklingsbanken, Eric Sidgwick, samt huvudekonomen för landet vid Världsbanken, Sebastian Eckardt.

Programmet under resan omfattar ett rundabordssamtal med lokala software-utvecklare och ett möte med representanter för den vietnamesiska handelskammaren samt ett besök till vattenverket i Hanoi. Dessutom träffar delegationen talmannen i kommissionen för utrikesrelationer vid Vietnams kommunistiska parti, Hoang Binh Quan, samt diskuterar samarbetsmöjligheter i smart city-projekt med borgmästarna i Hanoi och Ho Chi Minh City. De finländska gästerna presenterar i olika sammansättningar sitt kunnande om urban avfallshantering, urbana energi- och vattentjänster och kollektivtrafik vid gemensamma workshoppar.

Finlands ambassad i Hanoi ordnar ett evenemang för nätverkande mellan lokala inflytelserika personer och företagsdelegationen från Finland.

Vietnam – ett utvecklingsinriktat land med snabb ekonomisk tillväxt och en nation med över 90 miljoner invånare – är medlem i samarbetsorganisationen för länderna i Sydostasien, ASEAN. Relationerna mellan EU och Vietnam utvecklas. Ett frihandelsavtal förbereds och när det träder i kraft öppnas nya möjligheter till investeringar och handel i Vietnam.

Följande företag deltar i resan:
Cloud Asset Oy, Doranova Oy, EduExcellence Oy, Ferroplan Oy, Finland Chamber of Commerce, Finnish Environment Institute (SYKE), BMH Technology Oy, FinnSEA Oy, Finnvera plc, Fortum Power and Heat Oy, IQ Payments Oy, IWA Oy, KaukoInternational Oy, Nokia Corporation, Pexraytech, Simosol Oy, Toip Oy, Turku Science Park Ltd., Valmet Co., Ltd., Wärtsilä Corporation

Ytterligare upplysningar:
Mikko Koivumaa, kommunikationsdirektör, ANM, tfn +358 50 345 3555
Akseli Koskela, näringsministerns tjänstemannamedarbetare, ANM, tfn +358 469 232 584
Minna Vilkuna, vice generaldirektör (Asien och Stillahavsområdet), BMH Technology Oy, tfn +61 4371 35788 (företagsdelegationens ledare)

Tillbaka till toppen