Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Tiilikainen öppnade Finlands handelskammare i Indien

Arbets- och näringsministerietMiljöministeriet
21.4.2018 6.59 | Publicerad på svenska 23.4.2018 kl. 11.58
Pressmeddelande

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen öppnade Finlands nya handelskammare i Indien (Finland Chamber of Commerce in India, FINCHAM) i Delhi den 20 april 2019.

Handelskammarens viktigaste uppgift är att stöda finländska företag i Indien, både sådana som redan är verksamma i Indien och sådana som har för avsikt att etablera sig där. Målet är samtidigt att öka växelverkan mellan länderna i fråga om såväl ekonomi som kultur. Handelskammaren är en självständig, icke-vinstdrivande organisation vars verksamhet finansieras med intäkterna från medlemsavgifter.

Minister Tiilikainen öppnade handelskammaren som avslutning på sitt tvådagarsbesök till Indien i anslutning till ett seminarium om energi- och infrastrukturbehoven hos smarta städer.

”Med bistånd från den nya handelskammaren har finländska företag ännu bättre förutsättningar än tidigare att samarbeta med sina indiska partner. Vi har kompetens på hög nivå exempelvis på områdena informationsteknologi, ren energi, avfallshantering och hållbar stadsutveckling. Dessa utgör lösningar på sådana globala utmaningar som i hög grad berör även Indien”, säger minister Tiilikainen.

Finlands handelskammare i Indien främjar också dialogen mellan finländska företag och förvaltningen i Indien, i samarbete med Finlands ambassad i Delhi och Business Finland.

”I Indien har statsbolagen en mycket viktig ställning. Utan uppbackning har särskilt små och medelstora finländska företag svårt att få kontakt med dem. En ny handelskammare gör att finländska företags röst hörs bättre, vilket gagnar också sådana större finländska bolag som verkat en längre tid i Indien”, konstaterar Kai Janhunen, chef för Valmets affärsverksamhetsenhet Energi. Han var ordförande för företagsdelegationen vid de möten som de företag som följde med på minister Tiilikainens resa till Indien deltog i.

Finland var en av de första stater som Indien knöt diplomatiska förbindelser med år 1949, dvs. ett par år efter det att landet blivit självständigt. Samarbetet har sedermera fördjupats även på området ekonomi. För närvarande verkar cirka 100 finländska företag i Indien.

”Finland har innovationer av världsklass, som inte ännu är riktigt kända i Indien. Vi vill öka deras synlighet i Indien och samtidigt ge också indiska företag möjlighet att investera i Finland”, säger Amit Gossain, verkställande direktör för Kone i Indien och styrelsemedlem i Finlands handelskammare i Indien. Utöver honom består handelskammarens styrelse av de verkställande direktörerna för Fortum, Wärtsilä och Nokia i Indien.

Minister Tiilikainen besökte Indien med en företagsdelegation föregående gång i oktober förra året. Utöver öppnandet av handelskammaren bestod besöksprogrammet denna gång av bl.a. möten med ministrar och företagsledare i nyckelställning som har ansvar för energifrågor samt besök på ett lokalt kraftverk och en lokal bondgård.

De företag som deltog i mötena var Fortum, Kone, Wärtsilä, Valmet, Elematic, Traustsala, BaseN, Isha, Nokia och Ensto.

Ytterligare upplysningar:
Mikko Pötsönen, ambassadråd, Finlands ambassad i New Delhi, tfn +91 11 4149 7500, fornamn.efternamn(at)formin.fi (frågor om Finlands handelskammare i Indien)
Jussi Palmén, kommunikationsexpert, miljöministeriet, tfn +358 29 525 0219, fornamn.efternamn(at)ym.fi (begäran om intervjuer med minister Tiilikainen)

Tillbaka till toppen