Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ministrarna Virolainen och Tiilikainen medverkar vid energiorganisationen Irenas besök till Finland 26−27.4.2018 och begrundar möjligheterna med ombrytningsskedet inom energisektorn

Arbets- och näringsministerietUtrikesministeriet
20.4.2018 11.17
Pressmeddelande

Företrädare för ledningen för och experter vid Internationella byrån för förnybar energi (International Renewable Energy Agency, Irena) besöker Helsingfors under den kommande veckan. Under sitt besök träffar de utrikeshandels- och biståndsminister Anne-Mari Virolainen och bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Teman för besöket är det globala ombrytningsskedet inom energisektorn och Finlands svar på det i form av forskning, innovationer samt produkter och tjänster som företag erbjuder.

Irena är en mellanstatlig organisation, som grundades 2009 och som snabbt blivit den ledande internationella organisationen för främjande av förnybar energi. Finländaren Sakari Oksanen har verkat som vice generaldirektör för Irena sedan 2015.

På torsdagsförmiddagen den 26 april ordnas en workshop för företagen i Business Finland-byggnaden. Temat för workshopen är vilka möjligheter som samarbetet mellan Finland och IRENA kan erbjuda. Minister Anne-Mari Virolainen öppnar tillställningen och därefter berättar företrädare för Irena, underledning av vice generaldirektör Sakari Oksanen, om de tjänster i form av teknologisamarbete och innovationer inom förnybar energi som organisationer erbjuder för företag. Därefter är det finländska företags tur att presentera sitt specialkunnande på områdena hållbart skogsbruk, hantering av biomassor och främjande av den cirkulära ekonomin.

Vid ett seminarium på Aalto-universitetets handelshögskola på eftermiddagen den 26 april begrundas hur ett system för ren energi fungerar vid hård köld och vilken nytta Finland kan dra av ombrytningsskedet inom energisektorn. Vid seminariet uppträder utöver minister Kimmo Tiilikainen dessutom bl.a. Irenas innovations- och teknologidirektör Dolf Gielen och professor Armi Temmes från Aalto-universitetet. Tillställningen ordnas av projektet Smart Energy Transition vid Rådet för strategisk forskning i samarbete med utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och Business Finland.

På fredagsmorgonen den 27 april hålls vid utrikesministeriet ett informationsinslag med temat Finlands roll i den globala energiomvälvningen. Efter inledningsanförandet, som hålls av Irenas representanter, berättar Satu Santala, utrikesministeriet, Petteri Kuuva, arbets- och näringsministeriet, Tiina Koljonen, VTT, Armi Temmes, Aalto-universitetet, och Helena Sarén, Business Finland, om de lösningar som Finland har valt.
 
Mer information på webben:
Workshop i Business Finland-byggnaden den 26 april kl. 9.00–11.30:
https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/events/2018/workshop-with-irena/

Seminariet på Aalto-universitetets handelshögskola den 26 april kl. 13:15-15:30:
http://smartenergytransition.fi/fi/seminaari-miten-puhdas-energiajarjestelma-toimii-kovilla-pakkasilla-ja-miten-suomi-voi-hyotya-energiamurroksesta/

Informationsinslaget ”Global Energy Transition and Finnish Responses” vid utrikesministeriet den 27 april kl. 9.00–11.00:
https://www.lyyti.fi/reg/Global_Energy_Transition_and_Finnish_Response_tietoisku_0534

Internationella byrån för förnybar energi Irena:
http://www.irena.org/

Ytterligare upplysningar:

Pekka Orpana, ledande sakkunnig, UM, tfn 050 465 8215
Toivo Martikainen, ansvarig tjänsteman, UM, tfn 050 326 8633
Kati Veijonen, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7170
Helena Sarén, programdirektör, Business Finland, tfn 040 343 3324
Karoliina Auvinen, samverkansdirektör, Aalto-universitetet, tfn 050 462 4727

Tillbaka till toppen