Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Pilotprojekt söker nya metoder för att arbetslösa ska få sysselsättning

Arbets- och näringsministeriet
25.2.2016 13.38
Pressmeddelande
Arbets- och näringsbyråerna runtom i landet inleder 13 pilotprojekt som gäller arbetsförmedling. Med hjälp av pilotprojekten söker man nya metoder för att arbetslösa ska få sysselsättning, för att förkorta arbetslösheten och för att främja företagsamhet. För pilotprojekten har det reserverats finansiering till ett sammanlagt belopp av 8 miljoner euro, varav drygt 3 miljoner delas ut våren 2016.

Arbets- och näringsministeriet fattade beslutet om inledandet av pilotprojekten och fördelningen av finansieringen den 25 februari 2016. Genom projekten intensifieras arbets- och näringsbyråernas samarbete med den privata arbetsförmedlingen och företagen. Projekten inleds etappvis under detta år och fortsätter nästa år.

- Projekten är en del av regeringens spetsprojekt för att reformera arbetskraftsförvaltningen. Pilotprojekten och ett tätare samarbete med den privata arbetsförmedlingen och företagarna kompletterar arbets- och näringsbyråernas tjänsteutbud. Ur den arbetssökandes perspektiv är det oväsentligt vem som tillhandahåller en tjänst. Det viktigaste är att han eller hon hittar arbete, säger justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Olika tyngdpunkter i pilotprojekten

Pilotprojekten riktas i synnerhet till sådana som har varit arbetslösa i 3-6 månader och till sådana som byter jobb i en uppsägningssituation. Sju av pilotprojekten genomförs som resultatbaserade köpta tjänster, vilket innebär att privata arbetsförmedlingsföretag beslutar om vilka metoder som bäst främjar kundernas sysselsättningsmöjligheter. Ett arvode betalas, om kunden får jobb eller inleder företagsverksamhet.

I tre av projekten koncentrerar man sig på stödjandet av de arbetssökandes jobbsökning. Teman är t.ex. träning i företagande, att identifiera och marknadsföra den egna kompetensen samt att skapa nätverk och hitta dolda jobb. I två av pilotprojekten utvecklas verksamhetsmodeller för en ny typ av företagssamarbete, och ett av projekten har invandrare som målgrupp.

Pilotprojekten hjälper till att utveckla arbetsförmedlingen

Arbets- och näringsministeriet följer genomförandet av pilotprojekten. Avsikten är att man med hjälp av erfarenheterna från pilotprojekten ska utveckla samarbetet mellan den offentliga och privata arbetskraftsservicen i en mer strategisk och övergripande riktning.

Arbets- och näringsministeriet har berett pilotprojekten i tätt samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna. Samarbetspartner är bemanningsföretagens branschorganisation Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL), Företagarna i Finland*, bemanningsföretag samt privata arbetsförmedlare och serviceproducenter. Mer information om pilotprojekten finns på www.tem.fi/spetsprojektet_arbetsformedlingen

Ytterligare upplysningar:
Elisabet Heinonen, utvecklingsdirektör, ANM, tfn 029 504 9209

*tillsatt den 26 februari 2016
 
Tillbaka till toppen