Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Pilottihankkeet etsivät uusia keinoja työllistämiseen

Työ- ja elinkeinoministeriö 25.2.2016 13.38
Tiedote
TE-toimistot ympäri Suomen käynnistävät 13 työnvälityksen pilottihanketta. Piloteilla etsitään uusia keinoja työnhakijoiden työllistymiseen, työttömyyden lyhentämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen. Piloteille on varattu rahoitusta yhteensä 8 miljoonaa euroa, josta reilut 3 miljoonaa jaetaan keväällä 2016.

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti pilottien käynnistämisestä ja rahan jaosta 25.2.2016. Hankkeilla tiivistetään TE-toimistojen yhteistyötä yksityisen työnvälityksen ja yritysten kanssa. Hankkeet käynnistyvät vaiheittain tämän vuoden aikana ja jatkuvat ensi vuoden.

- Hankkeet ovat osa hallituksen työvoimahallinnon uudistamisen kärkihanketta. Pilotit ja tiivis yhteistyö yksityisen työnvälityksen sekä yrittäjien kanssa täydentävät TE-toimistojen palveluvalikoimaa. Työnhakijan näkökulmasta ei ole olennaista, kuka palvelun tuottaa. Tärkeintä on, että hän löytää töitä, oikeus- ja työministeri Jari Lindström sanoo.

Piloteissa erilaisia painotuksia

Pilottihankkeet suunnataan erityisesti 3-6 kuukautta työttömänä olleille sekä irtisanomistilanteissa työtä vaihtaville. Piloteista seitsemän toteutetaan tulosperusteisena ostopalveluna eli yksityiset työnvälitysyritykset päättävät, millä keinoilla asiakkaiden työllistymistä parhaiten edistetään. Palkkio maksetaan asiakkaan työllistymisestä tai yritystoiminnan käynnistämisestä.

Kolmessa pilotissa keskitytään työnhakijoiden työnhaun tukemiseen. Teemoina ovat esimerkiksi yrittäjyysvalmennus, työnhakijoiden oman osaamisen tunnistaminen ja markkinointi sekä verkostojen luominen ja piilotyöpaikkojen etsiminen. Näiden lisäksi kahdessa pilotissa kehitetään uudenlaisen yritysyhteistyön toimintamalleja ja yhdessä erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat.

Piloteista apua työnvälityksen kehittämiseen

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa pilottien toteuttamista. Tarkoitus on, että pilottien kokemusten avulla julkisen ja yksityisen työvoimapalvelun kumppanuutta kehitetään nykyistä strategisempaan ja kokonaisvaltaisempaan suuntaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut pilotteja tiiviissä yhteistyössä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL), Suomen Yrittäjät*, henkilöstöpalveluyritykset sekä yksityiset työnvälitystoimijat ja palveluntuottajat. Lisätietoja pilottihankkeista osoitteessa www.tem.fi/tyonvalityksen_karkihanke

Lisätiedot:
kehitysjohtaja Elisabet Heinonen, TEM, puh. 029 504 9209

*lisätty 26.2.2016
 
Palaa sivun alkuun