Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i april

Arbets- och näringsministeriet
23.5.2018 9.10
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av april sammanlagt 254 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 49 700 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 9 500. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 80 600, vilket är 28 600 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 98 900, dvs. 19 200 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 400 färre än i april i fjol, dvs. sammanlagt 31 400. I januari-april avslutades i genomsnitt 68,5 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 6,4 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet permitteringar minskade

I slutet av april fanns det i hela landet 19 600 permitterade, vilket är 6 700 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 12 100, vilket är 4 500 färre än i april i fjol.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under april månad 60 100 nya lediga jobb, dvs. 13 800 fler än i april i fjol. Allt som allt fanns det i april 121 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 19 200 fler än för ett år sedan.

I slutet av april deltog 132 100 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 4 300 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,6 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i april 48 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,1 procent, dvs. 1,5 procentenheter högre än i april i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 233 000, vilket är 45 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,6 procent, dvs. 1,7 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:

konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

ANM:s sysselsättningsöversikt på ministeriets webbplats
Centrala definitioner i arbetsförmedlingsstatistiken

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via statistikdatabas Toimiala Online

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden
 

Tillbaka till toppen