Hoppa till innehåll

Yhteinen matka kohti tulevaisuuden TE-palveluita

työ- ja elinkeinoministeriö
Marja-Riitta Pihlman
Julkaisuajankohta 22.11.2021 14.02
Kolumni
Ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman
Ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman

Hallituksen puoliväliväliriihessä keväällä 2021 tekemä päätös TE-palvelujen siirtämiseksi valtiolta kunnille vuoden 2024 aikana on historiallisen suuri uudistus, joka koskettaa suoraan tuhansia valtion ja kuntien asiantuntijoita ja heidän tehtäviään.

Uudistuksella on laajasti vaikutuksia myös palveluntuottajiin, sidosryhmiin ja muihin yhteistyötahoihin. TE-palvelut 2024-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa työllisyyttä ja lisätä työ- ja elinkeinopalvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta tuomalla palvelut lähemmäksi asiakasta sekä kytkemällä palvelut osaksi laajaa kuntaekosysteemiä. Näin voidaan myös tukea alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaa.

Seuraavat kaksi kuukautta ovat uudistuksen kannalta tiivistä aikaa, kun valmistelussa siirrytään vaiheeseen, jossa linjaukset muuttuvat pykäliksi ja kokonaisuus muotoutuu hallituksen esitykseksi. Ratkaistavana on paljon yksityiskohtia. Tavoitteena on parhaat ratkaisut tulevaisuuden TE-palveluille. Parhaat ratkaisut ja mallit eivät synny ilman luottamusta rakentavaa vuoropuhelua ja avointa yhteistyötä. 

Tulevina viikkoina luonnosta hallituksen esitykseksi käsitellään työvoimapolitiikan palvelurakennetta valmistelevassa työryhmässä. Tässä ryhmässä käydään hallituksen esityksen valmistelun kannalta merkittävimmät keskustelut, sillä ryhmässä on laaja asiantuntemus eri sidosryhmistä. Ryhmään kuuluu TE-toimistojen, kuntien, ELY-keskusten ja ministeriöiden edustajia sekä työmarkkinajärjestöjen edustajia. Kunnista ovat edustettuina kuusi suurinta kaupunkia – Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu sekä Kuopio, Seinäjoki, Maalahti*, Kemi, Merikarvia ja seutukaupunkien edustus. Tämän ryhmän keskustelujen kautta saamme laajasti kuntien ja eri sidosryhmien asiantuntemuksen mukaan valmisteluun. 

Uudistuksen alun ja hallituksen esityksen esivalmistelussa on hyödynnetty uudenlaista osallistamisen tapaa, sähköistä Howspace-alustaa. Alustalle on nostettu valmistelun kannalta keskeisiä kysymyksiä asiantuntijoiden vastattavaksi ja sparrailtavaksi. Kysymyksiin on saatu paljon asiantuntevia vastauksia ja näkemyksiä, joita on aidosti hyödynnetty valmistelussa. Kaikkiaan mukana on ollut yli 400 asiantuntijaa, joista yli neljäsosa on ollut kuntien edustajia. 

TE-palvelujen uudistus linkittyy myös moneen meneillään olevaan muutoskokonaisuuteen, joita ovat: hyvinvointialueiden perustaminen, työllisyyden kuntakokeilut, pohjoismainen työvoimapalvelumalli, Työkanava Oy:n perustaminen ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Erityinen haaste on sovittaa TE-palvelujen uudistus yhteen muiden uudistusten ja niiden aikataulujen kanssa. Tässä on tärkeää huomioida myös kuntien tehtävissä ja roolissa tapahtuva muutos, peruspalveluista vastaava kunta muuttuu entistä vahvemmin elinvoimakunnaksi. 

Olemme ison uudistuksen äärellä. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että valmistelu tehdään yhteistyössä, luottamuksen ilmapiirissä ja tiiviissä vuorovaikutuksessa eri toimijoiden, erityisesti kuntien kanssa. Mitä pidemmälle valmistelussa ja toimeenpanon suunnittelussa mennään, sen tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan laajojen kokonaisuuksien yhteensovittamiseksi. 

Matkan määränpää on yhteinen: toimivat TE-palvelut, jotka palvelevat asiakkaita parhaiten. Yhdessä tekemällä ja avoimesti ratkaisuja hakien saamme siirrettyä kuntien järjestämisvastuulle asiakaslähtöiset ja toimivat TE-palvelut. Usein yhteinen matka on vähintään yhtä tärkeä kuin itse määränpäähän pääseminen.

Ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivu 

*Kolumnia korjattu 22.11.2021 klo 15:00: Kristiinankaupunki on korjattu Maalahdeksi.

Tillbaka till toppen