Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Regeringen enades om den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2018: mer finansiering för företagens tillväxt

Arbets- och näringsministeriet
23.10.2018 13.24 | Publicerad på svenska 24.10.2018 kl. 9.07
Pressmeddelande

Regeringen enades den 23 oktober 2018 om den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2018. Propositionen innehåller betydande tilläggssatsningar för att stödja företagens tillväxt. – Vår ekonomiska tillväxt är för närvarande god, och den utvecklingen måste vi stärka. Jag är nöjd över regeringens åtgärder och de tilläggssatsningar för att stödja företagens tillväxt som vi kom överens om vid förhandlingarna, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

– Tilläggsbudgetpropositionen är en fortsättning på de tidigare beslut genom vilka vi har lyckats stödja en positiv sysselsättningsutveckling. Särskilt viktiga anser jag att tilläggssatsningarna på åtgärdsprogrammet Talent Boost är, säger arbetsminister Jari Lindström.

Initiativprogrammet för små och medelstora företag utvidgas

Vid sina förhandlingar om tilläggsbudgetpropositionen beslutade regeringen att anvisa 35 miljoner euro för en utvidgning av initiativprogrammet för små och medelstora företag. Efter detta tillägg uppgår finansieringen för garantiprogrammet till totalt 75 miljoner euro.

– Utvidgningen av initiativprogrammet för små och medelstora företag är en betydande vitamininjektion för företagsfinansieringen. Finansieringens hävstångseffekt är tiofaldig, så denna betydande tilläggssatsning på 35 miljoner euro gör det möjligt att bevilja lån till ett belopp av uppskattningsvis 350 miljoner euro till växande företag. Nya arbetstillfällen uppstår i betydande grad i tillväxtföretag, konstaterar minister Lintilä.

Det ursprungliga beslutet om initiativprogrammet fattades av statsrådet den 14 januari 2016, och programmet godkändes av kommissionen i maj 2016. I programmet står Europeiska investeringsfonden som garant för 50 procent av sådana förluster som låneprogrammet kan medföra för bankerna. Den utvidgning av programmet som regeringen enats om i dag kräver också kommissionens godkännande.

Tilläggssatsningar på åtgärdsprogrammet Talent Boost

Regeringen anvisar 5 miljoner euro till åtgärdsprogrammet Talent Boost. Av denna helhet föreslås att 2,5 miljoner euro ska användas av Business Finland och resten av städer, sammanslutningar och sammanslutningar av städer för att främja matchningen mellan internationella experter och företag samt för att göra det finska arbetslivet mera internationellt och attraktivt.

– Den internationella konkurrensen om experter är hård. Vårt mål med åtgärdsprogrammet Talent Boost är att locka internationella experter till Finland och att se till att våra företag har tillgång på kompetent arbetskraft, konstaterar minister Lindström.

Regeringen beslutade att inleda programmet Talent Boost vid sin halvtidsöverläggning. Målet med programmet är att förbättra tillgången på sakkunniga inom tillväxtbranscher och matchningen mellan företag och internationella experter samtidigt som man stöder sysselsättningen bland invandrare och tillgången på behövlig arbetskraft för företagen.

Innovationsstöd för hybridfärja

Tilläggsbudgetpropositionen innehåller ett tilläggsanslag på tio miljoner euro för ett innovationsstöd för skeppsbyggnad. Avsikten är att tilläggsanslaget ska beviljas för en hybridfärja som är under planering och som ska trafikera rutten Vasa–Umeå. Avsikten är att beslutet om beviljande av stödet för projektet ska fattas i slutet av året, när riksdagen har behandlat tilläggsbudgetpropositionen.

Ytterligare upplysningar:

Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Mika Niemelä, ekonomidirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2135

Tillbaka till toppen