Hoppa till innehåll

Janne Känkänen blir verkställande direktör för Försörjningsberedskapscentralen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2020 13.45
Pressmeddelande
Janne Känkänen

Politices kandidat Janne Känkänen har utnämnts till verkställande direktör för Försörjningsberedskapscentralen från och med den 1 september 2020. Statsrådet fattade beslut om utnämningen den 13 augusti på framställning av arbetsminister Tuula Haatainen.

– Janne Känkänen, som utnämns till verkställande direktör, har utöver lång erfarenhet av ledarskap erfarenhet av krävande specialprojekt och senast erfarenhet av uppgiften som tillfällig verkställande direktör för Försörjningsberedskapscentralen från och med april 2020. Känkänens arbetserfarenhet, mångsidiga och omfattande nätverk samt djupa kunskaper om det samarbete mellan den offentliga förvaltningen och näringslivet som behövs i uppgiften ger en god grund för skötseln av uppgiften med ett aktivt utvecklingsgrepp, konstaterar Antti Neimala. Han ansvarar för resultatstyrningen av Försörjningsberedskapscentralen vid arbets- och näringsministeriet.

Janne Känkänen har haft flera olika uppgifter vid arbets- och näringsministeriet sedan 2008: Direktör för EU-ärenden och internationella frågor 2016–2020, avdelningschef 2016, enhetschef 2011–2015 samt industriråd 2008–2010. Dessförinnan har han bland annat varit biträdande chef för handels- och industriministeriets enhet åren 2005–2007 och förvaltningstjänsteman vid Europeiska kommissionen åren 1996–2005.

– I vår har vi sett hur pass central uppgift Försörjningsberedskapscentralen har. Försörjningsberedskapscentralens styrka är ett fungerande samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn. Försörjningsberedskapscentralen och hela försörjningsberedskapsorganisationen har enormt kunnande och även förmåga att utvecklas. Jag är beredd att föra Försörjningsberedskapscentralen framåt så att den på bästa möjliga sätt tjänar Finlands beredskap inför olika störnings- och krissituationer, kommenterar Janne Känkänen som utnämnts till verkställande direktör.

Vid Försörjningsberedskapscentralen ledigförklarades uppgiften som verkställande direktör efter att den tidigare verkställande direktören Tomi Lounema sagt upp sig i april 2020. Befattningen som verkställande direktör söktes av 55 personer.

Försörjningsberedskapscentralen är ett statligt verk som är verksamt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och som har till uppgift att trygga de ekonomiska basfunktionerna i samhället med tanke på situationer med allvarliga störningar och undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapscentralen främjar och samordnar kontinuitets- och beredskapsplaneringen inom företag, organisationer och förvaltningen samt deltar i det internationella samarbetet på området. Försörjningsberedskapscentralen upprätthåller säkerhetsupplag och olika tekniska reservarrangemang.

Ytterligare information:
Antti Neimala, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7039
Janne Känkänen, tf verkställande direktör (verkställande direktör fr.o.m. 1.9.2020), Försörjningsberedskapscentralen, begäran om intervjuer, tfn 029 505 1017

Tillbaka till toppen