Hoppa till innehåll

Ilmasto- ja energiastrategia linjaa kattavasti 2035-tavoitteen edellyttämät toimet

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.9.2020 13.45
Tiedote
Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt uuden kansallisen ilmasto- ja energiastrategian valmistelun. Se valmistellaan koordinoidusti ja yhtenäisellä tietopohjalla keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman kanssa, joka puolestaan laaditaan ympäristöministeriön johdolla. Strategiatyön sidosryhmille ja asiantuntijoille suunnattu avauswebinaari järjestettiin 25.9.2020.

– Päähuomio strategiassa linjattavissa politiikkatoimissa ja niihin perustuvissa skenaarioissa kiinnitetään EU:n vuodelle 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden täyttämiseen, mukaan lukien komission viime viikolla ilmoittama tavoite, jolla EU:n päästötavoite kiristettäisiin 40:sta 55 prosenttiin sekä oman hallitusohjelmamme hiilineutraalius 2035 -tavoitteen saavuttamiseen, kertoi seminaarin avannut elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Uusi ilmasto- ja energiastrategia kattaa Suomen kaikki kasvihuonekaasupäästöt ja nielut, niin päästökauppasektorin, taakanjakosektorin kuin maankäyttösektorinkin. Strategia toimii eri kokonaisuuksia yhdistävänä hiilineutraalius 2035 -toimenpideohjelmana.

Strategia on myös pohjana EU:n energiaunionin hallintomalliasetuksen mukaiselle raportoinnille ja kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman päivitykselle, joka toimitetaan komissiolle kesällä 2023.

Ilmasto- ja energiastrategiaa valmistellaan valtioneuvoston yhteisenä projektina, jossa ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä valtiovarainministeriö. Kukin ministeriö vastaa oman sektorinsa valmistelusta ja taustaselvityksistä.

– Ilmasto- ja energiastrategia ja muut sektorikohtaiset selvitykset nostavat poliittiseen keskusteluun toimenpide-ehdotuksia ja uusia avauksia. Ilman poliittista yhteisymmärrystä ja selkeitä toimintalinjauksia emme voi edetä kohti kunnianhimoisia tavoitteita, emme ainakaan tavoiteaikataulussa, Lintilä varoitti.

– Energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteena on edetä johdonmukaisesti kohti kestävää, hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tämä kehitys ei tapahdu yhteiskunnan ulkopuolella vaan osana yhteiskunnan toimintaa ja sen toiminnan kautta. Tarvitsemme siis pitkäjänteistä ja ennakoivaa ilmasto- ja energiapolitiikkaa.

– Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi tarvitaan valtava määrä monelta osin riskipitoisia investointeja teollisuudessa ja muualla yhteiskunnassa. Siksikin pitkäjänteinen ja kattava strategia on tarpeen, Lintilä muistutti.

Kasvihuonekaasupäästölähteiden ja nielujen lisäksi strategia sisältää tarkasteluja EU:n energiaunionin kaikkien viiden ulottuvuuden osalta. Strategiassa käsitellään kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta, energiamarkkinoita, energiaturvallisuutta ja TKI-toimia. Ensimmäistä kertaa tehdään strategian vaikutusarvioinnin yhteydessä myös hankkeen suvaus, eli ennakkoarviointi toimenpiteiden ja päätösten mahdollisista sukupuolivaikutuksista.

Ilmasto- ja energiastrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelun tueksi on käynnistetty laaja HIISI-taustaselvitys. Hankkeen koordinaattorina toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy partnereinaan Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Pellervon taloustutkimus. HIISI-hanke tuottaa strategian ja suunnitelman tueksi sekä laskennallisia että laadullisia analyysejä uusien ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutuksista eri päästösektoreille, toimialoille, ihmisille, ympäristölle ja luonnolle. Hankkeen verkkosivut ovat osoitteessa: www.hiisi2035.fi

Strategiatyötä koordinoi hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmä. Strategian sisältö valmistuu kesällä 2021 ja se annetaan selontekona eduskunnalle syksyllä 2021.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518
elinkeinoministerin erityisavustaja Antti Siika-Aho, puh. 050 575 4118
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, puh. 029 506 4819
neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, TEM, puh. 029 506 4792
ylitarkastaja Bettina Lemström, TEM, puh. 029 506 4116

Tillbaka till toppen