Hoppa till innehåll

Työnantajalle velvollisuus ilmoittaa vähintään kymmenen työntekijän irtisanomisesta TE-toimistolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.3.2020 13.53
Tiedote

Työnantajan on 9.4.2020 lukien ilmoitettava työntekijöiden irtisanomisesta TE-toimistolle, jos tuotannollisella tai taloudellisella perusteilla irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen.

Vastaava velvollisuus koskee työnantajia, joka irtisanoo vähintään kymmenenyöntekijää yritystä koskevan saneerausmenettelyn tai konkurssiin asettamisen vuoksi.

Työ- ja elinkeinotoimistolle ilmoittamisen lisäksi työnantajan on tiedotettava edellä mainituissa tilanteissa irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan. Työllistymissuunnitelma tehdään työntekijän ilmoittautuessa työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon.

Edellä mainitut velvoitteet koskevat myös merenkulun työsuhteita ja kuntasektoria merityösopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin voimaan tulevin muutoksin. Lisäksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin palautetaan säännös, joka koskee riittävien resurssien ja tarpeellisiin toimenpiteisiin varautumista TE-toimistoissa niiden saatua työnantajan tekemän ilmoituksen.

TE-toimistolle tehtävästä ilmoituksesta on käytävä ilmi irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät sekä työsuhteiden päättymisajankohdat.

Ilmoituksen tekemiseen liittyvissä käytännöissä kannattaa olla tarvittaessa yhteydessä TE-palveluihin ja seurata asiaa koskevaa ohjeistusta.

Valtioneuvosto esittää lakimuutoksia vahvistettavaksi tasavallan presidentin esittelyssä 27.3.2020.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Elli Nieminen, TEM, p. 029 504 8247

Tillbaka till toppen