Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsgivare är skyldiga att meddela arbets- och näringsbyrån när minst tio arbetstagare sägs upp

Arbets- och näringsministeriet
26.3.2020 13.53 | Publicerad på svenska 26.3.2020 kl. 14.21
Pressmeddelande

Arbetsgivare ska från och med den 9 april 2020 meddela arbets- och näringsbyrån om uppsägning av arbetstagare, om minst tio arbetstagare sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.

Motsvarande skyldighet gäller arbetsgivare som säger upp minst tio arbetstagare på grund av ett saneringsförfarande eller försättande i konkurs som gäller företaget.

Utöver meddelandet till arbets- och näringsbyrån ska arbetsgivaren i de ovannämnda situationerna informera uppsagda arbetstagare om deras rätt till sysselsättningsplan. Sysselsättningsplanen utarbetas när arbetstagaren anmäler sig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.

De ovannämnda skyldigheterna gäller även anställningsförhållanden inom sjöfarten och kommunsektorn genom de ändringar av lagen om sjöarbetsavtal och lagen om kommunala tjänsteinnehavare som träder i kraft. Dessutom ska den bestämmelse om att arbets- och näringsbyråerna ska reservera tillräckliga resurser och bereda sig på behövliga åtgärder efter att de fått arbetsgivarens meddelande återinföras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Av meddelandet till arbets- och näringsbyrån ska framgå antalet arbetstagare som sägs upp, deras yrken eller arbetsuppgifter samt tidpunkterna för när anställningsförhållandena upphör.

I fråga om praxis som gäller hur man gör ett meddelande lönar det sig att vid behov kontakta arbets- och näringstjänsterna och följa anvisningarna för detta.

Statsrådet föreslår att lagändringarna stadfästs vid föredragningen för republikens president den 27 mars 2020.

Ytterligare upplysningar:
Elli Nieminen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8247

Tillbaka till toppen