Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsgrupp utreder behov av att ändra bestämmelserna om konkurrensförbudsavtal

Arbets- och näringsministeriet
27.9.2018 9.30
Pressmeddelande

Arbetsminister Jari Lindström har tillsatt en arbetsgrupp på trepartsbasis för att utreda behoven av att ändra bestämmelserna om konkurrensförbudsavtal i lagstiftningen. Arbetsgruppen har till uppgift att bedöma hur tidsenliga bestämmelserna om konkurrensförbudsavtal är och bereda behövliga ändringsförslag.

Sätten att utföra arbete förändras ständigt och därmed har också betydelsen av kunskap ökat i betydande grad. Detta inverkar på företagens behov att skydda sina egna uppgifter. Å andra sidan är personalens möjligheter att utnyttja sin kompetens och att röra sig på arbetsmarknaden delvis motstridiga intressen, vilket bör tas i beaktande i bestämmelserna om konkurrensförbudsavtal.

Arbetsgruppens ordförande är äldre regeringssekreterare Seija Jalkanen vid arbets- och näringsministeriet. Medlemmar i arbetsgruppen är företrädare för de i sammanhanget viktigaste ministerierna och arbetsmarknadens centralorganisationer. Arbetsgruppens sekreterare är specialsakkunnig Johanna Ylitepsa vid arbets- och näringsministeriet.

Arbetsgruppens arbete baserar sig delvis på Jukka Ahtelas utredning om bestämmelserna om sekretessavtal och konkurrensförbudsavtal, som publicerades i juni.  Utredningen visade att konkurrensförbudsavtal alltför ofta ingås utan något mer specifikt övervägande av om de verkligen behövs. Ett konkurrensförbudsavtal ingås trots att det ofta skulle räcka med ett sekretessavtal.

Pressmeddelande 12.6.2018: Lindström delar utredares oro: bestämmelserna om konkurrensförbudsavtal bör skärpas

Ytterligare information:
Seija Jalkanen, äldre regeringssekreterare, ANM, tfn 029 50 48952

Tillbaka till toppen