Hyppää sisältöön

Työryhmä selvittää kilpailukieltosopimusten muutostarpeet

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2018 9.30
Tiedote

Työministeri Jari Lindström on asettanut kolmikantaisen työryhmän selvittämään kilpailukieltosopimusten lainsäädännön muutostarpeet. Työryhmän tehtävänä on arvioida kilpailukieltosopimusten säännösten ajantasaisuus ja valmistella tarvittavat muutosehdotukset.

Työn tekemisen tavat muuttuvat jatkuvasti ja sen myötä myös tiedon merkitys on kasvanut merkittävästi. Tällä on omat vaikutuksensa yrityksen tiedon suojaamiseen tarpeeseen. Toisaalta henkilöstön mahdollisuudet hyödyntää omaa osaamistaan ja liikkua työmarkkinoilla ovat osin vastakkaisia intressejä, jotka on otettava huomioon kilpailukieltosopimusten sääntelyssä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen. Jäseninä ovat edustajat keskeisistä ministeriöistä sekä työmarkkinakeskusjärjestöistä. Työryhmän sihteerinä toimii erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työryhmän työ perustuu osaltaan salassapito- ja kilpailukieltosopimuksia tarkastelleeseen Jukka Ahtelan selvityksen, joka julkaistiin kesäkuussa. Selvitys osoitti, että kilpailukieltosopimuksia tehdään liian usein ilman yksilöidympää pohdintaa niiden tarpeellisuudesta. Kilpailukieltosopimus tehdään, vaikka salassapitosopimuksellakin pärjättäisiin.

Tiedote 12.6.2018: Lindström jakaa selvitysmiehen huolen: kilpailukieltosopimusten sääntelyä tiukennettava

Lisätiedot:
vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen, TEM, puh. 029 50 48952

Jari Lindström
 
Sivun alkuun