Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Lakiehdotus: Yritystukijärjestelmä kasvua tukevaksi

Arbets- och näringsministeriet
3.3.2016 13.30
Tiedote
Hallitus antoi 3.3.2016 eduskunnalle lakiehdotuksen, jolla uudistettaisiin yritystuen yleisistä ehdoista annettu laki säätämällä uusi laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.7.2016.

Uudistuksella varmistetaan kansallisten tukieurojen mahdollisimman tehokas ja vaikuttava käyttö kansantalouden kannalta. Lakiuudistuksella halutaan varmistaa myös, että yrityksille myönnetyt tuet, joilla on taloudellinen tavoite, tukevat kilpailukykyä, kasvua, rakenteellista uudistumista ja yritystoiminnan tehokkuutta.

Uudistuksen tavoitteena on tehostaa Euroopan unionin valtiontukisääntelyn kansallista ennakkoarviointia sekä hyvän tuen edellytysten ennakkoarviointia jo toimivan yritystukineuvottelukunnan yhteydessä.

Yritystuilla tarkoitettaisiin jatkossa laajasti kaikkea taloudelliseen toimintaan myönnettävää tukea. Käsite tulisi tällöin kattamaan muun muassa verotuet. Sen ulkopuolelle jäisivät kuitenkin kuntien myöntämät ja maa- ja metsätalouden alkutuotannon sekä kalatalouden tuet.

Kansallinen ennakkovalvontamekanismi lisää oikeusvarmuutta

EU on keventänyt valtiontukien ilmoitusmenettelyä painottaen samalla jäsenvaltioiden oman ennakkoarvioinnin tehostamista.

Jatkossa valtion tukiviranomaiset pyytävät yritystukineuvottelukunnalta lausunnon siitä, ovatko tuet EU:n valtiontukisääntöjen mukaisia. Uudistuksella lisätään yritystukijärjestelmän läpinäkyvyyttä, parannetaan tukien oikeusvarmuutta ja tuensaajan oikeusturvaa. Lausunto ei ole kuitenkaan juridisesti sitova.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Anne Rothovius, TEM, puh. 029 506 3532

Tillbaka till toppen