Regionalt transportstöd

Syftet med transportstödet är att sänka de höga transportkostnader som långa transportsträckor medför för små och medelstora företag som bedriver verksamhet i perifera regioner och därmed förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet i de regionerna.

Transportstöd kan beviljas varutransporter i Finland, om produkten är tillverkad i landskapet Lappland, Kajanaland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax eller Södra Savolax eller Imatra, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Parikkala, Pihtipudas, Rautjärvi, Ruokolahti, Saarijärvi eller i Viitasaari kommun.

Transportstöd beviljas det SMF-företag som har tillverkat produkterna och som i egenskap av avsändare har betalat transportavgiften till den som utför transporten. Stödets storlek är, beroende på transportsträckans längd, 9–20 % av den betalda transportavgiften. Transportstöd kan under de förutsättningar som anges i förordning beviljas även som stöd för hamnverksamhet. Stödet baserar sig då på försändelsens vikt.

Ansökningsperioden för transportstödet är ett kalenderår. Ansökan om stöd görs elektroniskt hos NTM-centralen i Norra Österbotten för varje ansökningsperiod i efterskott inom tre månader från utgången av ansökningsperioden.

Transportstödet baserar sig på statsrådets förordning om regionalt transportstöd åren 2023‒2025 (1015/2022).

Information om transportstödet finns på NTM-centralernas webbplats.

Det regionala transportstödet fortsätter åren 2023–2025 ‒ nya kommuner i östra Finland omfattas av stödet

Den 8 december 2022 utfärdade statsrådet en förordning enligt vilken det regionala transportstödet fortsätter åren 2023–2025. Transportstödet förblir i stort sett detsamma som tidigare. Stödområdet för transportstöd utvidgas till Imatra, Parikkala, Rautjärvi och Ruokolahti kommun.

Pressmeddelande 8.12.2022: Det regionala transportstödet fortsätter åren 2023–2025 ‒ nya kommuner i östra Finland omfattas av stödet

Ytterligare upplysningar: raimo.puhto(at)gov.fi