Regionstöd

Det förekommer skillnader mellan regionerna i fråga om hurdana möjligheter där finns för företagsverksamhet. Arbetskraft och övriga resurser är ojämnt fördelade. Det förekommer också skillnader mellan regionerna i fråga om tillgänglighet och avstånd till marknader. Statsrådet kan utse landets svagast utvecklade områden till stödområden.

I stödområdena kan det beviljas högre understöd för företags investeringar än i övriga landsdelar. I glesbebyggda områden kan kan man även bevilja små och medelstora företag stöd för långa varutransporter. Stödet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna.