Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ministrarna Haatainens och Tuppurainens statssekreterare utnämndes

Arbets- och näringsministerietStatsrådets kommunikationsavdelning 9.1.2020 13.58
Pressmeddelande 9/2020

Torsdagen den 9 januari utnämnde statsrådet politices magister Ville Kopra till statssekreterare hos arbetsminister Tuula Haatainen och politices magister Olli Koski till statssekreterare hos Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen. Statssekreterarna utnämns för ministerns mandatperiod.

Vid statsrådets allmänna sammanträde avgav statssekreterare Kopra även sin tjänsteförsäkran, och statssekreterare Koski avlade tjänsteeden.

Kopra arbetade tidigare som minister Timo Harakkas specialmedarbetare vid arbets- och näringsministeriet. Innan Kopra blev ministerns specialmedarbetare var han chef för extern kommunikation vid Industrifacket. Dessförinnan var han delägare i kommunikationsbyrån Miltton. Han har också arbetat bland annat som specialmedarbetare vid finansministeriet, som verksamhetsledare för Kalevi Sorsa-stiftelsen och som ekonom vid FFC.

Koski kommer till statsrådets kansli från arbets- och näringsministeriet där han varit direktör med uppgift att stödja ministeriets högsta ledning i genomförandet av regeringsprogrammets mål med anknytning till närings- och sysselsättningspolitiken, i utformandet av tillväxtpolitiken och i omvärldsanalyser och konsekvensbedömningar. Åren 2004–2017 arbetade Koski vid FFC, senast som chef för näringsfrågor och chefsekonom.

Statssekreteraren bistår ministern i frågor som rör den politiska styrningen och beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern när det gäller utarbetandet av politiska riktlinjer, samordningen av uppgifter och ståndpunkter mellan ministerierna, genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt skötseln av EU-ärenden och internationella uppdrag.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 300

Tuula Haatainen Tytti Tuppurainen
Tillbaka till toppen