Hoppa till innehåll

Ett regionalt försök gör prövningen av tillgång på arbetskraft smidigare 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2021 13.31
Pressmeddelande
Kaksi hitsaajaa työskentelee isossa teollisuushallissa.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna inleder ett regionalt försök med prövning av tillgången på arbetskraft, som möjliggör gemensamma riktlinjer för arbetstillstånd inom utvalda närings-, trafik- och miljöcentralers områden. Detta förväntas öka arbetskraftens regionala rörlighet och underlätta tillståndsprocesserna i samband med invandring av utländsk arbetskraft. Försöket innebär dock inte att tillgångsprövningen slopas. 

Tillgångsprövning innebär att när en arbetstagare som befinner sig utomlands ansöker om uppehållstillstånd i Finland, utreder arbets- och näringsbyrån om det till ett ledigt jobb redan finns tillgång till arbetstagare i hemlandet. Syftet med tillgångsprövningen är att stödja möjligheterna för den arbetskraft som är på arbetsmarknaden att få arbete, men inte att hindra rekrytering av arbetskraft från utlandet.

De områden som omfattas av närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Österbotten, Österbotten, Norra Österbotten och Kajanaland har valts till försöksområde för försöket med tillgångsprövning som inleds på hösten. Det är fråga om ett tydligt geografiskt område där näringslivets underleverantörskedjor överskrider gränserna för närings-, trafik- och miljöcentralernas områden och arbetsgivarna har behov av att placera arbetstagare på ett flexibelt sätt. 

Tillgången på kompetent arbetskraft utgör redan på många ställen ett hinder för tillväxt inom försöksområdet. Behovet av arbetstagare och internationella experter i regionen förväntas också öka ytterligare under de närmaste åren. 

Försöket underlättar tillgången på arbetskraft inom branscher med brist på arbetskraft

En mer flexibel tillgångsprövning stöder invandring av kompetent arbetskraft, eftersom närings-, trafik- och miljöcentralerna gemensamt kan fastställa behovet av arbetskraft inom försöksområdet enligt yrkesområde med beaktande av konjunkturutsikterna. Om till exempel metallbranschen definieras som en bransch med brist på arbetskraft, skulle tillgångsprövningen under försökstiden vara lika lindrig inom hela försöksområdet. 

Utöver en mer flexibel tillgångsprövning än för närvarande är försöket förknippat med kommunikationsteman som hänför sig till att locka kompetent arbetskraft och förebygga utnyttjande av ar-betskraft. 

Försöket pågår från september–oktober 2021 till utgången av februari 2023. En analys av försökets konsekvenser hinner då bli klar före utgången av regeringsperioden. 


Ytterligare information:
Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, 029 504 8022, olli.sorainen(at)tem.fi

Tillbaka till toppen