Hoppa till innehåll

Avtal som stärker innovationsverksamheten ingås med städer

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2020 13.33 | Publicerad på svenska 26.5.2020 kl. 15.43
Pressmeddelande

Staten och städer som leds av universitet kommer överens om ekosystemavtal som möjliggör ett tätare samarbete mellan städerna och staten till stöd för forskning, utveckling och innovationer.

Ekosystemavtalen ingås med huvudstadsregionen samt med andra universitetsstäder och universitetscentra. Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Vasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Villmanstrand, Lahtis, Björneborg, Seinäjoki, S:t Michel, Kajana och Karleby deltar.

– Bland annat finns nu ett täckande urval av olika finländska regioner och städer med olika potential. Det är fint att staten och de städer som valts till verksamhetsmodellen kan samarbeta ännu djupare på utvecklingsområdet, säger näringsminister Mika Lintilä.

Genom de avtal som ingås utvecklas ekosystemen för innovationsverksamheten, dvs. täta samarbetsnätverk, stärks spetskompetensen och ökas verkningsfullheten. Samtidigt samlas forskningen och de nätverk som utnyttjar den till större kompetenskluster där olika aktörer kompletterar varandra. Ett särskilt mål är att utnyttja städernas stora framtidsinvesteringar som utvecklingsunderlag för innovationer.

– Genom verksamhetsmodellen kan man utveckla nytt, stödja näringslivet och företagen samt utveckla regionernas egna starka sidor. I och med avtalen öppnas också nya internationella och nationella nätverk för städerna, sammanfattar Lintilä.

Ekosystemavtalen genomförs som en del av EU:s nya region- och strukturpolitiska program 2021–2027. De förverkligar EU:s mål för hållbar stadsutveckling i Finland. Under den pågående programperioden har hållbar stadsutveckling genomförts genom en gemensam strategi för Finlands sex största städer. Under den kommande perioden kommer möjligheterna att utvidgas till allt fler städer.

– Vi har ända sedan regeringsförhandlingarna velat öka avtalsmässigheten och samarbetet med städerna, regionerna och staten. Nu kan vi tillsammans göra mer och bättre, säger Lintilä.

Ekosystemet är en samarbetsmodell som för samman företag, högskolor, forskningsinstitut och finansiärer för att sätta fart på innovationer, ny affärsverksamhet och nya lösningar för att förbättra invånarnas välfärd. Ekosystemet möjliggör unika pilot- och testmiljöer för utveckling av produkter och tjänster. Ekosystemet erbjuder dessutom expertis och kontakter med källor till den nyaste kunskapen och kompetensen. Det är fråga om ett strategiskt partnerskap som syftar till att förverkliga gemensamma mål och visioner på lång sikt. 

– Ekosystemavtalen är en del av regeringens åtgärder för att Finland före 2030 ska bli världens mest fungerande försöks- och innovationsmiljö, säger Lintilä.

De avtal som ingås är avsiktsförklaringar vars genomförande utvärderas och ses över med jämna mellanrum. Närmare anvisningar om förfarandet ges städerna i månadsskiftet maj–juni. Avtalen bereds tillsammans med städerna före utgången av september.

Genom avtalen stöds skapandet av attraktiva innovationskluster och innovationsekosystem samt finländska aktörers koppling till internationella nätverk och värdekedjor för forskning, utveckling och innovationer. Innovationsnätverk är viktiga när finländska aktörer snabbt vill tillägna sig information och kompetens som producerats annanstans.

Ytterligare upplysningar:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 658 3510
Mika Pikkarainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, p.  029 506 3622
Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, p. 029 506 4937
Katja Palonen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, p. 029 504 7071

Tillbaka till toppen