Hoppa till innehåll

TVO ansöker om drifttillstånd för kraftverksenheterna OL1 och OL2 till utgången av 2038

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2017 10.22
Pressmeddelande

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) har den 26 januari 2017 till statsrådet inlämnat en ansökan enligt kärnenergilagen om drifttillstånd för kärnkraftverksenheterna Olkiluoto 1 och 2. Drifttillstånd söks för åren 2019–2038. Kraftverksenheternas nuvarande drifttillstånd gäller till utgången av 2018. Tillståndet beviljades 1998.

TVO ansöker dessutom om tillstånd att från ingången av 2019 och till och med utgången av 2038 få använda de mellanlager för använt kärnbränsle och annat kärnavfall som redan finns i drift på Olkiluoto för mellanlagring av sådant kärnavfall som uppkommer vid driften av kärnkraftsverksenheterna på Olkiluoto. Ansökan om drifttillstånd inbegriper inte driften av slutförvaringsanläggningar. Dessa är separata kärnanläggningar för vilka tillstånd beviljas separat.

Behandlingen av ansökan om drifttillstånd inbegriper ett lagenligt remissförfarande, som inleds i början av februari. Med tanke på beredningen av tillståndsbeslutet begär arbets- och näringsministeriet utlåtanden av olika ministerier samt av vissa andra myndigheter och sammanslutningar.

Utlåtanden och åsikter ombeds vara inlämnade senast den 15 maj 2017, och avsikten är att drifttillståndsbeslutet föredras i statsrådet under de första månaderna av 2018.

Vid behandlingen av ansökan om drifttillstånd vill man särskilt försäkra sig om att den kontinuerliga driften av kärnanläggningen uppfyller de säkerhetskrav som uppställts på den. Strålsäkerhetscentralens utlåtande och säkerhetsuppskattning har en stor betydelse för beredningen av tillståndsbeslutet. STUK kontrollerar att kraftverket har drivits och kommer att drivas så att de finländska säkerhetskraven är uppfyllda. Driften och underhållet av ett kärnkraftverk övervakas under kraftverkets hela drifttid.

Reaktorerna i kärnkraftverksenheterna Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 är lättvattenreaktorer av kokvattentyp. Deras huvudleverantör är det svenska bolaget AB ASEA-ATOM (nuv. ABB Atom AB). Kraftverksenheten OL1 anslöts till rikets stamnät i september 1978 och enheten OL2 i februari 1980. I dagens läge har de båda kraftverksenheterna en elektrisk nettoeffekt på 880 megawatt (MW).

Ansökan om drifttillstånd och information om tillståndsprojektet finns på arbets- och näringsministeriets webbtjänst på adressen: www.tem.fi/olkiluoto-1-ja-2-kayttolupa

Ytterligare upplysningar:
Jorma Aurela, överingenjör, ANM, tfn 050 592 2109
Liisa Heikinheimo, industriråd, ANM, tfn 029 504 7035

Tillbaka till toppen