Hyppää sisältöön

TVO hakee käyttölupaa OL1 ja OL2 -laitosyksiköille vuoden 2038 loppuun asti

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2017 10.22
Tiedote

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) jätti 26.1.2017 valtioneuvostolle ydinenergialain mukaisen käyttölupahakemuksen Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköille. Käyttölupaa haetaan vuosille 2019–2038. Laitosyksiköiden nykyinen käyttölupa on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Se myönnettiin vuonna 1998.

Lisäksi TVO pyytää lupaa käyttää Olkiluodolla jo toiminnassa olevia käytetyn ydinpolttoaineen ja muun ydinjätteen välivarastoja Olkiluodon laitosyksiköiden toiminnassa syntyvien ydinjätteiden välivarastointiin vuoden 2019 alusta vuoden 2038 loppuun. Käyttölupahakemus ei kata ydinjätteiden loppusijoituslaitoksien käyttöä, joille erillisinä ydinlaitoksina luvat myönnetään erikseen.

Käyttölupahakemuksen käsittelyyn sisältyy lain mukainen lausuntomenettely, joka käynnistyy helmikuun alussa. Lupapäätöksen valmistelemiseksi työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausunnot useilta eri ministeriöiltä sekä eräiltä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Lausuntoja ja mielipiteitä pyydetään 15.5.2017 mennessä ja käyttölupapäätös on tarkoitus esitellä valtioneuvostossa alkuvuonna 2018.

Käyttölupahakemuksen käsittelyssä halutaan erityisesti varmistua siitä, että laitoksen jatkuva käyttö täyttää asetetut turvallisuusvaatimukset. Säteilyturvakeskuksen lausunnolla ja turvallisuusarviolla on lupapäätöksen valmistelussa suuri merkitys. STUK tarkastaa, että voimalaitosta on käytetty ja tullaan käyttämään suomalaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Ydinvoimalaitoksen käyttöä ja kunnossapitoa valvotaan koko sen käyttöiän ajan.

Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden reaktorit ovat kiehutusvesityyppisiä

kevytvesireaktoreita. Niiden päätoimittaja on ruotsalainen AB ASEA-ATOM (nyk. ABB Atom AB). OL1-yksikkö kytkettiin valtakunnan kantaverkkoon syyskuussa 1978 ja OL2-yksikkö helmikuussa 1980. Kummankin laitosyksikön nykyinen nettosähköteho on 880 megawattia (MW).

Lupahakemus ja tietoa lupahankkeesta on työ- ja elin keinoministeriön verkkopalvelussa osoitteessa: www.tem.fi/olkiluoto-1-ja-2-kayttolupa

Lisätiedot:
yli-insinööri Jorma Aurela, TEM, puh. 050 592 2109
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, puh. 029 504 7035

 
Sivun alkuun