Hoppa till innehåll

Arbetsmarknadsprognos: Starkare sysselsättningsökning nästa år

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2017 13.03
Pressmeddelande

Sysselsättningsökningen har under 2017 varit långsam i förhållande till den mycket starka ekonomiska tillväxten under början av året. Det förutspås att sysselsättningen under 2018 kommer att öka snabbare än nu.

Enligt en färsk arbetsmarknadsprognos kommer sysselsättningen att öka med cirka 15 000 personer under 2017, medan ökningen i fjol var 11 000 personer. Det förutspås att sysselsättningen under 2018 kommer att öka med cirka 25 000 personer.

Sysselsättningsgraden har stigit långsamt och kommer enligt prognosen att nå 69,3 procent i år. Nästa år förutspås det att sysselsättningsgraden stiger till 70,2 procent.

– Den förbättrade ekonomiska tillväxten stärker sysselsättningsökningen. Sysselsättningsgraden stiger dessutom på grund av att den andel av befolkningen som är i arbetsför ålder minskar, samtidigt som de också blivit aktivare på arbetsmarknaden. Efter en lång recession övergår allt fler från att ha stått utanför arbetskraften till att bli arbetssökande, säger konsultativa tjänstemannen Johanna Alatalo.

Sysselsättningen har börjat stiga något inom industrin. Inom byggbranschen utlovas stark tillväxt, men tillgången till arbetskraft kan bli en begränsande faktor. Inom servicesektorn är tillväxten som helhet ganska svag, men den varierar kraftigt mellan olika branscher inom sektorn.

Arbetslösheten och antalet arbetslösa arbetssökande minskar

Antalet arbetslösa och arbetslöshetsgraden, som mäts i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, har under den senaste tiden minskat långsammare än väntat. Arbetslöshetsgraden för 2017 kommer enligt prognosen att bli 8,6 procent. Arbetslösheten börjar dock minska snabbare nästa år, och arbetslöshetsgraden förutspås då bli 7,9 procent.

Enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik har antalet arbetslösa arbetssökande minskat exceptionellt snabbt under 2017. Antalet arbetslösa arbetssökande i arbetsförmedlingsstatistiken har minskat snabbare än antalet personer som får arbetslöshetsförmåner under arbetslöshetstiden. Bakgrunden till detta fenomen är att intervjuerna med arbetslösa har intensifierats efter årsskiftet. Arbetslöshetsstatistiken har blivit mer exakt, när sådana som i själva verket inte är arbetslösa har försvunnit ur statistiken.

– Korrigeringen av statistiken kan inte fortgå i evighet, så enligt vår prognos kommer minskningen av antalet arbetslösa arbetssökande att sakta ned under de kommande månaderna. I och med att sysselsättningen ökar, minskar antalet arbetslösa fortsatt under de kommande åren, men långsammare än för närvarande, konstaterar specialsakkunniga Erno Mähönen.

Tabellens rubrik: Antalet arbetslösa i arbetsförmedlingsstatistiken enligt arbetsmarknadsprognosen

  År 2017 År 2018 År 2019
Arbetslösa arbetssökande 305 000 264 000 234 000
Långtidsarbetslösa 105 000 91 000 84 000
Arbetslösa yngre än 25 år 38 000 33 000 29 000

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt baserar sig på statistisk tidsserieanalys, där man utöver konjunkturindikatorer, arbetsmarknadsstatistik och politisk information även utnyttjar finansministeriets prognos om bruttonationalprodukten och Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognosen publiceras två gånger om året.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt, hösten 2017 (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0324
Erno Mähönen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 460 00

 

Tillbaka till toppen