Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Jari Mutanen utnämndes till överdirektör för NTM-centralen i Södra Savolax

Arbets- och näringsministeriet
29.4.2021 13.58
Pressmeddelande
Överdirektör Jari Mutanen, NTM-centralen i Södra Savolax. Bild: Paula Kettunen
Överdirektör Jari Mutanen, NTM-centralen i Södra Savolax. Bild: Paula Kettunen

Statsrådet utnämnde Jari Mutanen till överdirektör för NTM-centralen i Södra Savolax för tiden 1 maj 2021–31 december 2024. Mutanen sköter uppgiften vid sidan av sin uppgift som direktör för ansvarsområdet för miljö och naturresurser, där han också inleder sin verksamhet i början av maj.

Jari Mutanen har långvarig och omfattande erfarenhet av ledarskap vid NTM-centralen och Södra Savolax miljöcentral. Innan han utnämndes till direktör för ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid NTM-centralen i Södra Savolax arbetade han i motsvarande uppgifter vid NTM-centralen i Norra Savolax sedan 2010. Dessförinnan hade Mutanen ledande uppgifter vid Södra Savolax miljöcentral 1996–2009.

I Finland finns det 15 närings-, trafik- och miljöcentraler med ett till tre ansvarsområden. Varje central leds av en överdirektör som sköter uppgiften vid sidan av tjänsten som direktör för det egna ansvarsområdet. Statsrådet utnämner centralens överdirektör för högst fem år, dock högst till dess att tjänsteförhållandet för viss tid upphör för direktören för det ansvarsområde som förordnas för uppgiften.

Överdirektören svarar för att verksamheten leder till resultat och för att centralens gemensamma resultatmål nås samt är ordförande i centralens ledningsgrupp. NTM-centralerna har till uppgift att inom sina områden utveckla och stödja en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd i samarbete med andra aktörer.

NTM-centralerna hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Centralerna styrs förutom av arbets- och näringsministeriet även av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna genomför också målen för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Team Finland-nätverket.

Ytterligare upplysningar:
Marko Laiho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 215

Tillbaka till toppen