Hyppää sisältöön

Jari Mutanen Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtajaksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2021 13.58
Tiedote
Ylijohtaja Jari Mutanen, Etelä-Savon ELY-keskus. Kuva: Paula Kettunen
Ylijohtaja Jari Mutanen, Etelä-Savon ELY-keskus. Kuva: Paula Kettunen

Valtioneuvosto määräsi Jari Mutasen Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtajaksi ajalle 1.5.2021– 31.12.2024. Mutanen hoitaa tehtävää ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajan toimensa ohella, jossa hän myös aloittaa toukokuun alussa.

Jari Mutasella on pitkäaikainen ja laaja johtamiskokemus ELY-keskuksen ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen palveluksesta. Ennen nimitystään Etelä-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajaksi, hän työskenteli vastaavassa tehtävässä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa vuodesta 2010. Sitä ennen vuosina 1996–2009 Mutanen työskenteli johtotehtävissä Etelä-Savon ympäristökeskuksessa.

Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksia on Suomessa 15, joissa vastuualueita on yhdestä kolmeen. Jokaista keskusta johtaa ylijohtaja, joka hoitaa tehtävää oman vastuualueensa johtajan toimen ohella. Valtioneuvosto määrää keskuksen ylijohtajan enintään viiden vuoden määräajaksi, kuitenkin enintään tehtävään määrättävän vastuualueen johtajan määräaikaisen virkasuhteen päättymiseen asti.

Ylijohtaja vastaa keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja keskuksen yhteisten tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä toimii keskuksen johtoryhmän puheenjohtajana. ELY-keskusten tehtävänä on kehittää ja tukea alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Team Finland -verkoston tavoitteita.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Marko Laiho, TEM, puh. 029 506 4215

 
Sivun alkuun