Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lindström: I Salo skapas ny affärsverksamhet och arbete

Arbets- och näringsministeriet
16.2.2018 10.32
Pressmeddelande

Arbetsminister Jari Lindström bekantar sig med sysselsättningsläget och företagsfältet i Salo den 19 februari. Salo håller på att återhämta sig från den plötsliga strukturomvandling som skakat om näringslivet i regionen.

Under besöket träffar minister Lindström stadsdirektör Lauri Inna och andra representanter för staden. Ministern får ta del av resultaten av de åtgärder som genomfördes under 2009–2017 för att tackla den plötsliga strukturomvandlingen i näringslivet. Dessutom diskuteras nuläget i Salo ur i synnerhet sysselsättningens och näringslivets perspektiv.

– Det är fint att se hur Salo har klarat sig igenom den tuffa strukturomvandling som pågått i nio år. Nokias och Microsofts nedläggning av sin verksamhet i regionen blev starten på en utveckling mot en mångsidigare företagsbas och näringsstruktur i Salo. I dag ser läget redan ljusare ut, säger arbetsminister Lindström.

Under sitt besök bekantar sig ministern med lokala företag vid Astrum-keskus och Salo IoT Campus. Astrum-keskus är ett evenemangs- och företagscenter som byggts upp i Saloras tidigare huvudkontor och produktionslokaler. Salo IoT Campus är en helhet av lokaler för produktutveckling och produktion som tidigare använts av Nokia och Microsoft och som Salo stad köpte tillsammans med lokala placerare under våren 2017.

Vid Salo IoT Campus håller det på att skapas ett kunskapskluster kring sakernas internet. Där finns redan 50 företag i olika utvecklingsfaser. Åbo yrkeshögskola har också nyss flyttat sitt verksamhetsställe i Salo dit.

– Att grunda IoT Campus var ett modigt initiativ av de lokala aktörerna. Campuset som gemensam plattform förenar företag och studerande och lyfter upp det digitala kunnandet i Salo till en ny nivå. Här skapas ny affärsverksamhet och arbete, gläder sig minister Lindström.

Senast besökte minister Lindström Salo i juli 2015 efter att Microsoft hade meddelat om sina planer på att stänga den produktutvecklingsenhet för smarttelefoner som företaget tidigare hade köpt av Nokia. Stängningen av produktutvecklingsenheten blev kulmen på den plötsliga strukturomvandling inom näringslivet i Saloregionen som hade börjat 2009.

Ytterligare upplysningar:
Jami N. Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 447 1255
Teija Järvelä, kommunikationschef, Salo stad, tfn 044 778 2151

Tillbaka till toppen