Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Tiilikainen deltar i IEA:s ministermöte i Paris

Arbets- och näringsministeriet
6.11.2017 14.38
Pressmeddelande

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen deltar i Internationella energiorganets (IEA) ministermöte i Paris den 7–8 november 2017. Tema för mötet är ”Bolstering Energy Security for Sustainable Global Growth”. Mötet ordnas vartannat år, och över 30 ministrar från IEA:s 29 medlemsländer och dess partnerländer väntas till Paris. Direktörerna för cirka 30 internationella energibolag har också bjudits in till mötet.

Onsdagen den 8 november håller Tiilikainen under dagens andra session ett öppningsanförande om uppvärmningens och nedkylningens roll i ett flexibelt och koldioxidfritt energisystem. Öppningsanförandet följs av en diskussion om vad IEA ytterligare kan göra för att stödja medlemsstaterna i energiomställningen t.ex. i fråga om hållbar uppvärmning och nedkylning.

Under mötets sessioner den 8 november diskuteras hur energitryggheten kan främjas bättre i framtiden än för närvarande. Vid sidan om den traditionella försörjningstryggheten i fråga om olja har det också uppstått utmaningar som handlar om tillgången till naturgas och LNG-gas samt förändringar i omvärlden, såsom förändringar i produktionen av förnybar energi, smarta elnät och digitalisering samt frågor med anknytning till energiinvesteringar.

Vid den dialog mellan myndigheter och företag som hålls under mötet diskuteras vad som är rätt tidpunkt för och tillräcklig omfattning av investeringar i energisektorn under den globala omställningen av energisystemen. Dessutom diskuteras digitaliseringens betydelse och inverkan på energisystemen.

Under resan besöker minister Tiilikainen också Unesco. Med sitt besök stöder minister Tiilikainen Finlands strävan att bli medlem i Unescos styrelse under perioden 2017–2021. Styrelsen väljs den 8 november under Unescos generalkonferens.

IEA på nätet: www.iea.org

Ytterligare upplysningar:
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Katja Tuokko, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 465 5533

Kimmo Tiilikainen
Tillbaka till toppen