Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna Haatainen och Pekonen: För att bekämpa odeklarerat arbete behövs ett aktivt samarbete mellan företag, organisationer och myndigheter

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2020 12.00 | Publicerad på svenska 22.9.2020 kl. 12.24
Pressmeddelande
Arbetshandskar

Användningen av svart arbetskraft har ökat i Finland. Detta styrks av att antalet kontakter med arbetarskyddsmyndigheterna och myndigheternas granskningsobservationer från byggplatser har ökat. Under kriser ökar risken för odeklarerat arbete och missbruk. Odeklarerat arbete bekämpas genom samarbete mellan olika aktörer och genom att information sprids.

I värsta fall kan odeklarerat arbete visa sig som grov lönedumpning och utgöra ockerliknande diskriminering i arbetslivet eller till och med människohandel. Arbetsgivare som använder svart arbetskraft kan samtidigt begå flera olika brott i anslutning till beskattning, socialförsäkring, arbetarskydd och arbetslagstiftning.

– Utöver den ekonomiska skada som samhället orsakas är den grå ekonomin i värsta fall förknippad med allvarlig illabehandling av arbetstagare. Utöver att arbetarskyddstillsynen utvecklas kräver en målmedveten utrotning av fenomenet åtgärder inom många sektorer, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

– Regeringen har utvidgat åtgärderna mot grå ekonomi och ingriper med hårda nypor bland annat i utnyttjandet av utländsk arbetskraft. En rättvis arbetsmarknad måste tryggas för alla, betonar arbetsminister Tuula Haatainen.

I juni 2020 godkände statsrådet en ny strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Regeringen satsar cirka 15 miljoner euro på att effektivisera bekämpningsåtgärderna under denna valperiod. Bekämpningen av grå ekonomi fokuserar på förebyggande åtgärder, bättre tillgång till information och utvecklandet av samarbetet mellan myndigheter.

Under krisen ökar riskerna för missbruk

Kriser som påverkar ekonomin och sysselsättningen, såsom coronavirusepidemin, kan öka möjligheterna att utföra odeklarerat arbete. En försämring av företagens verksamhetsbetingelser och sysselsättningsläget kan leda till osund konkurrens och missbruk av arbetskraft i fråga om arbetsvillkor och löner.

Under coronakrisen har särskild uppmärksamhet fästs vid bl.a. säsongarbetares ställning samt trygga arbets- och boendeförhållanden.

Odeklarerat arbete känner inga gränser

Det finns flera orsaker till att det odeklarerade arbetet ökar, bland annat den fria rörligheten för utländsk arbetskraft och friheten att tillhandahålla tjänster inom EU, den globala marknaden och de långa underleverantörskedjorna. Europeiska arbetsmyndigheten (ELA), som inrättades sommaren 2019, effektiviserar åtgärderna för att bekämpa odeklarerat arbete och missbruk i gränsöverskridande situationer.

Europeiska arbetsmyndigheten tillsammans med sina medlemsländer ordnar informationskampanjen #EU4FairWork som delar ut information om åtgärder för bekämpning av odeklarerat arbete och om varför officiellt arbete är en fördel för alla. I Finland deltar ett omfattande nätverk i kampanjen. Den omfattar ministerier, tillsynsmyndigheter och organisationer. Du kan delta i diskussionen i sociala medier under hashtaggen #EU4FairWork.

Vad är odeklarerat arbete?

  • Lönen betalas vanligen kontant och den anmäls inte till inkomstregistret.
  • Arbetsgivaren betalar inte socialförsäkringsavgifter, såsom arbetspensions-, arbetslöshets- och olycksfallsförsäkringspremier.
  • Det odeklarerade arbetet berör i synnerhet arbetskraftsintensiva branscher, såsom bland annat byggnads-, restaurang- och städbranschen samt uthyrning av arbetskraft.
  • Av de finländare som besvarade Eurobarometerenkäten hösten 2019 berättade ungefär var fjärde att de personligen känner någon som arbetar utan att anmäla sina inkomster till myndigheterna.

Mer information:

Juho Orjala, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163 424
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 9483
Päivi Kantanen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 938
Kirsi Kyrkkö, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 487

Tillbaka till toppen