Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

De ekonomiska regionerna: Den goda utvecklingen i ekonomin och sysselsättningen håller på att plana ut

Arbets- och näringsministeriet
8.10.2019 9.59 | Publicerad på svenska 10.10.2019 kl. 11.30
Pressmeddelande

Efter flera år av tillväxt har regionernas förväntningar på utsikterna för ekonomin och sysselsättningen planat ut. Tillväxten beräknas upphöra i de flesta regionerna, även om det finns många regioner där den positiva utvecklingen fortsätter. Tillgången på kompetent arbetskraft kommer även i fortsättningen att utgöra ett stort hinder för tillväxt.

I regionerna bedöms att det för närvarande går bättre med näringslivet och företagsverksamheten i 82 procent av de ekonomiska regionerna än för ett år sedan. I var sjätte ekonomisk region har läget kvarstått på samma nivå som för ett år sedan.  

Var tredje ekonomisk region förväntar sig att näringslivet stärks under det närmaste halvåret. Resten av regionerna förväntar sig att läget kvarstår på nuvarande nivå. 

Uppskattningarna för ett år framåt är något mer försiktiga. Knappt 40 procent av de ekonomiska regionerna förväntar sig att deras näringsliv stärks, ungefär hälften förväntar sig att läget kvarstår på nuvarande nivå och var tionde region förutspår att läget försämras. 

Näringsminister Katri Kulmuni understryker att statens uppgift är att vara en partner som stöder de olika regionerna med att dra nytta av sina starka sidor.

–  I augusti hölls under min ledning ett regionstadsforum och i september ett möte för stadspolitikens samarbetsgrupp. På båda mötena diskuterades regionernas dragningskraft och hållkraft. De aktörer som är verksamma i regionerna känner bäst till förutsättningarna för regionernas tillväxt och utveckling. Vår uppgift är att vara en bra partner för dem, påpekar minister Kulmuni.

I teknologiindustrin håller den starka orderstocken utsikterna positiva i många regioner ännu under det närmaste halvåret, men i synnerhet de uppskattningar som sträcker sig ett år framåt är försiktigare. 

I skogsindustrin finns utöver kraftig tillväxt och stora förväntningar även strukturell förnyelse, vilket för sin del innebär att funktioner körs ner och att uppsägningar vidtas. 

Byggandet håller på att avta efter en kraftig tillväxtkonjunktur, men i synnerhet i tillväxtcentra kvarstår byggandet på en god nivå. Även om nybygget minskar, ökar efterfrågan på reparationsbyggnad.

Tillgången på kompetent arbetskraft medför fortfarande problem

Den största delen av regionerna bedömer att problemen med tillgång på kompetent arbetskraft har blivit värre på sistone. När det gäller matchningsproblem för arbetskraften beräknar 43 procent av de ekonomiska regionerna en försämring inom den närmaste framtiden och 30 procent en försämring inom ett år. 

Arbetslösheten har under den första delen av året minskat långsammare än tidigare i många regioner, och en förändring av trenden är inte i sikte inom de närmaste månaderna. 

– Regionernas försämrade utsikter för ekonomin och sysselsättningen och den samtidigt rådande bristen på arbetskraft framhäver hur viktiga sysselsättningsåtgärderna är. Vi måste se till att tillväxten inte hänger på kompetent arbetskraft. Det behövs omskolning, incitament för att flytta efter arbete samt arbetskraftsinvandring, kommenterar minister Kulmuni.

Det uppskattas dock att arbetslösheten under det närmaste halvåret fortfarande minskar i över hälften av de ekonomiska regionerna och kvarstår på nuvarande nivå i 43 procent av regionerna. Endast i två regioner är man rädd för att sysselsättningsläget försämras: i Tammerfors och i Sydvästra Birkaland.

I uppskattningarna för hösten nästa år tror knappt 40 procent av de ekonomiska regionerna på en positiv arbetslöshetsutveckling och hälften beräknar att man kvarstår på nuvarande nivå. Var tionde ekonomisk region förväntar sig en smärre ökning av arbetslösheten.

Regionala utvecklingsutsikter är en publikation som kommer ut två gånger om året. Den är en sammanställning av närings-, trafik- och miljöcentralernas och övriga regionutvecklares synpunkter på nuläget och den ekonomiska utvecklingen i de ekonomiska regionerna inom det egna området.

Ytterligare upplysningar:

Jouko Nieminen, strategidirektör, utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 029 502 2769
Hanna-Maria Urjankangas, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 506 3739

Tillbaka till toppen