Hyppää sisältöön

Seutukunnat: Talouden ja työllisyyden hyvä kehitys on tasaantumassa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2019 9.59
Tiedote

Usean kasvun vuoden jälkeen alueiden odotukset talouden ja työllisyyden näkymistä ovat tasaantuneet. Kasvun ennakoidaan pysähtyvän useimmilla alueilla, vaikka on myös monia alueita, joissa kehitys jatkuu positiivisena. Osaavan työvoiman saatavuus on jatkossakin suuri kasvun este.

Alueilla arvioidaan, että elinkeinoelämällä ja yritystoiminnalla menee tällä hetkellä paremmin 82 prosentissa seutukuntia kuin vuosi sitten. Joka kuudennen seutukunnassa tilanne on pysynyt samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Seuraavan puolen vuoden aikana joka kolmas seutukunta odottaa, että elinkeinoelämä vahvistuu. Loput odottavat, että tilanne pysyy nykytasolla.

Vuoden päähän ulottuvat arviot ovat jonkin verran varovaisemmat. Vajaa 40 prosenttia seutukunnista odottaa, että elinkeinoelämä vahvistuu, noin puolet odottaa sen tilanteen pysyvän ennallaan ja joka kymmenes ennustaa sen heikkenevän.

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni korostaa, että valtion tehtävä on olla kumppani, joka tukee eri alueita hyödyntämään omia vahvuuksiaan.

–  Elokuussa pidettiin johdollani seutukaupunki foorumi ja syyskuussa kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän tapaaminen. Molemmissa tapaamisissa keskusteltiin alueiden vetovoimasta ja pitovoimasta. Alueiden kasvun ja kehityksen edellytykset tuntevat parhaiten siellä toimivat tahot. Meidän tehtävänä on olla heille hyvä kumppani, kertoo ministeri Kulmuni.

Teknologiateollisuudessa vahva tilauskanta pitää näkymät myönteisinä monilla alueilla vielä lähimmän puolen vuoden ajan, mutta varsinkin vuoden päähän ulottuvat arviot ovat jo varovaisempia.

Metsäteollisuudessa on voimakkaan kasvun ja suurten odotusten rinnalla myös rakenteellista uudistumista, mikä osaltaan tarkoittaa toimintojen alasajoa ja irtisanomisia.

Rakentaminen on voimakkaan kasvusuhdanteen jälkeen hiljentymässä, mutta pysyy vielä varsinkin kasvukeskuksissa hyvällä tasolla. Vaikka uudisrakentaminen väheneekin, korjausrakentamisen kysyntä kasvaa.

Osaavan työvoiman saatavuudessa on edelleen ongelmia

Valtaosa alueista arvioi osaavan työvoiman saatavuuden ongelmien edelleen pahentuneen viime aikoina. Lähitulevaisuuden osalta työvoiman kohtaanto-ongelmien pahenemista ennakoi 43 prosenttia ja vuoden aikajänteellä 30 prosenttia seutukunnista.

Työttömyys on vähentynyt alkuvuoden aikana monilla alueilla aiempaa hitaammin, eikä ole näkyvissä, että trendi taittuisi lähikuukausina.

– Alueiden heikentyneet talous- ja työllisyysnäkymät ja samaan aikaan jylläävä työvoimapula korostavat työllisyystoimien tärkeyttä. Meidän on huolehdittava, että kasvu ei jää osaavasta työvoimasta kiinni. Tarvitaan uudelleenkouluttautumista, kannusteita työn perässä muuttamiselle sekä työperäistä maahanmuuttoa, ministeri Kulmuni kommentoi.

Työttömyyden arvioidaan edelleen helpottavan seuraavan puolen vuoden aikana yli puolessa seutukunnista ja pysyvän nykytasollaan 43 prosentissa seutukuntia. Vain kahdella alueella pelätään, että työttömyystilanne heikkenee: Tampereella ja Lounais-Pirkanmaalla.

Ensi vuoden syksyä koskevissa arvioissa myönteiseen työttömyyskehitykseen uskoo vajaa 40 prosenttia seutukunnista ja puolet ennakoivat, että pysytään nykytasolla. Joka kymmenes seutukunta odottaa työttömyyden lievää kasvua.

Alueelliset kehitysnäkymät on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten ja muiden aluekehittäjien näkemykset alueidensa seutukuntien nykytilasta ja talouden kehityksestä.

Lisätiedot

strategiajohtaja Jouko Nieminen, KEHA-keskus, puh. 029 502 2769

erityisasiantuntija Hanna-Maria Urjankangas, TEM, puh. 029 506 3739

 
Sivun alkuun