Hoppa till innehåll
Media

Specialunderstöd beviljades för utveckling och etablering av handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2022 14.40
Nyhet
En invandrarman på ett möte.

Arbets- och näringsministeriet har beviljat kommuner tre miljoner euro för riktade handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare. Understöd fås för 21 projekt som genomförs av kommunerna och vars syfte samtidigt är att effektivisera invandrarnas integration och sysselsättning. 

Arbets- och näringsministeriet ordnade i våras en ansökan om understöd till kommunerna för att utveckla handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare och förankra de tjänster som inletts under de senaste åren. Understöd beviljades 21 projekt som kommunerna genomfört. Målet är att effektivisera integreringen och sysselsättningen av invandrare genom att utveckla handlednings- och rådgivningstjänsterna samt branschövergripande samarbete kring dessa.

Under perioden 1 september 2022–31 augusti 2023 får projekt som understöds sammanlagt cirka 3 miljoner euro i stöd. I största delen av de projekt som finansieras utvecklas handledningen och rådgivningen på landskapsnivå, på regional nivå eller i samarbete mellan flera kommuner. Projekten omfattar centrala städer och landskapscentra med ett betydande antal invånare med främmande språk som modersmål.

Med understödet stöds också utvecklingen av ett riksomfattande nätverk av handlednings- och rådgivningstjänster och etableringen av tjänsterna. Genom nätverksbaserade verksamhetsmodeller med flera kanaler och olika former av samarbete som utvecklas i projekten kan handledning och rådgivning också erbjudas i projektstädernas närkommuner. 

Projekten utvecklar tillgängligheten till handledning och rådgivning

I de projekt som kommunerna genomför utvecklar man bland annat tillgång och tillgänglighet till handledning och rådgivning, kommunikation, kompetens hos dem som utför rådgivningsarbete, samarbetsmodeller samt kopplar handlednings- och rådgivningstjänster till servicestrukturerna. I ansökan om understöd betonades också etableringen av utvecklingsarbete som stötts med statsunderstöd under tidigare år. 

I utvecklingsarbetet används slutsatserna och rekommendationerna i Owal Group Oy:s utredning för arbets- och näringsministeriet 2020.

Gemensamma kännetecken för handlednings- och rådgivningstjänster

De projekt som understöds baserar sig på regionala och lokala utvecklingsbehov. De lokala starka sidorna och verksamhetssätten hos handlednings- och rådgivningstjänsterna med låg tröskel har identifierats i ett tjänstedesignprojekt vars syfte är att fastställa de riksomfattande kännetecken som förenar tjänsterna. Genom gemensamma kännetecken strävar man efter att stödja utvecklingen av handledningen och rådgivningen samt etableringen av tjänsterna i kommunerna.

Tjänstedesignprojektet genomförs tillsammans med utvecklings- och förvaltningscentrets stödteam för sektorsövergripande service samt konsultföretaget inom digitalisering Gofore.

Ytterligare information:
Hanna-Maria Hyttinen, specialsakkunnig, tfn 029 504 7203

Tillbaka till toppen