Hyppää sisältöön
Media

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen myönnettiin erityisavustuksia

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2022 14.40
Uutinen
Maahanmuuttajamies tapaamisessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kunnille kolme miljoonaa euroa maahanmuuttajille suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen. Avustusta saa 21 kuntien toteuttamaa hanketta, joiden tavoite on samalla tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti kunnille keväällä avustushaun maahanmuuttajille suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseksi ja viime vuosina käynnistettyjen palveluiden juurruttamiseksi. Avustusta myönnettiin 21:lle kuntien toteuttamalle hankkeelle, joiden tavoite on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä niitä koskevaa monialaista yhteistyötä.

Avustettavia hankkeita tuetaan ajalla 1.9.2022-31.8.2023 yhteensä noin 3 miljoonalla eurolla. Valtaosassa rahoitettavista hankkeista ohjausta ja neuvontaa kehitetään maakunnallisesti, seutukunnallisesti tai useamman kunnan yhteistyössä. Hankkeet kattavat keskeiset kaupungit ja maakuntakeskukset, joissa on merkittävästi vieraskielisiä asukkaita.

Avustuksella tuetaan myös valtakunnallisen ohjaus- ja neuvontapalvelujen verkoston kehittämistä ja palveluiden vakiinnuttamista. Hankkeissa kehitettävillä monikanavaisilla ja verkostomaisilla toimintamalleilla ja erilaisella yhteistyöllä ohjausta ja neuvontaa voidaan tarjota myös hankekaupunkien lähikunnissa.

Hankkeissa kehitetään ohjauksen ja neuvonnan saavutettavuutta

Kuntien toteuttamissa hankkeissa kehitetään muun muassa ohjauksen ja neuvonnan saatavuutta ja saavutettavuutta, viestintää, neuvontatyötä tekevien osaamista, yhteistyömalleja sekä nivotaan ohjaus- ja neuvontapalveluita palvelurakenteisiin. Avustushaussa painotettiin myös aiempina vuosina valtionavustuksella tuetun kehittämistyön vakiinnuttamista.

Kehittämistyössä hyödynnetään Owal Group Oy:n TEM:lle vuonna 2020 toteuttaman selvityksen johtopäätöksiä ja suosituksia.

Ohjaus- ja neuvontapalveluille yhteiset tunnuspiirteet

Avustettavat hankkeet perustuvat alueellisiin ja paikallisiin kehittämistarpeisiin. Matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden paikallisia vahvuuksia ja toimintatapoja on tunnistettu palvelumuotoiluhankkeessa, jonka tavoite on määritellä palveluita yhdistävät valtakunnalliset tunnuspiirteet. Yhteisillä tunnuspiirteillä pyritään tukemaan ohjauksen ja neuvonnan kehittämistä sekä palveluiden vakiinnuttamista kunnissa.

Palvelumuotoiluhanke toteutetaan yhdessä KEHA-keskuksen monialaisten palveluiden tukitiimin sekä digitalisaation konsultointiyritys Goforen kanssa.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Hanna-Maria Hyttinen, p. 029 5047 203

 
Sivun alkuun