Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Undersökning: Stor arbetskraftspotential bland långtidsarbetslösa

Arbets- och näringsministeriet
25.2.2019 10.50 | Publicerad på svenska 25.2.2019 kl. 10.55
Pressmeddelande

Bland långtidsarbetslösa finns det många arbetssökande med hög utbildningsnivå som är arbetsorienterade och har hög motivation och som är optimistiska i fråga om utsikterna att hitta jobb. Detta framgår av en undersökning som gjorts vid Östra Finlands universitet.

Arbetslösa arbetssökande utgör en stor arbetskraftspotential även när arbetslösheten har blivit långvarig. Detta framgår av en undersökning som genomförts vid centret för kommunal och regional forskning Spatia vid Östra Finlands universitet. I undersökningen kartlade man vilka faktorer som enligt de arbetslösa, arbetsgivarna, långtidsarbetslösa som fått arbete och tjänsteproducenterna påverkar sysselsättningsmöjligheterna för personer som varit arbetslösa i mer än ett år. 

De långtidsarbetslösa personer som deltog i undersökningen var sådana vars yrkesskicklighet och kunskaper enligt en bedömning av servicebehovet i fråga om arbets- och näringstjänster var på tillräckligt eller nästan tillräckligt hög nivå för att de skulle kunna få arbete. Undersökningen baserade sig på ett heltäckande forskningsmaterial som samlats utifrån enkäter och intervjuer.

– Den allmänna uppfattningen om långtidsarbetslösa gör inte rättvisa åt denna grupp, som har mycket kunnande och erfarenhet. Förhoppningsvis kommer vår undersökning att bidra till att ändra de rådande stereotypa uppfattningarna, säger specialforskare Arja Kurvinen från Östra Finlands universitet.

Dålig kännedom om stöden inom arbets- och näringstjänsterna ett hinder för anställning av långtidsarbetslösa

De tre andra viktigaste iakttagelserna i undersökningen gäller betydelsen av sociala nätverk med tanke på sysselsättningen, åldern som hinder för sysselsättning samt det faktum att arbetsgivarna har dålig kännedom om arbets- och näringstjänster och om arbetskraftspotentialen bland dem som länge varit arbetslösa.

Bland rekryteringskanalerna lyfte både arbetsgivarna och de arbetslösa särskilt fram de personliga nätverken. Arbetslösa kan ha svårt att knyta kontakter med arbetsgivarna. Därför föreslår forskargruppen bland annat att arbets- och näringsförvaltningens rekryteringstillfällen förnyas. Enligt utredningen anser både arbetsgivarna och de arbetslösa att rekryteringstillfällena i sin nuvarande form inte är effektiva med tanke på rekryteringen.

Även om arbetsgivarna bedömer att den arbetssökandes ålder inte är en särskilt avgörande faktor vid nyanställning upplever de arbetslösa att åldern utgör ett betydande hinder för sysselsättning.

Största delen av de arbetsgivare som anställt långtidsarbetslösa hade haft åtminstone vissa reservationer. Arbetsgivarna önskar att den risk som uppkommer vid anställning av långtidsarbetslösa kunde fördelas så att den inte endast bärs av företagen.

Undersökningen visar att arbetsgivarna inte tillräcklig väl känner till de olika alternativen i arbets- och näringstjänsterna, exempelvis lönesubventioner. Alla känner inte heller till de ändringar som gjorts i arbetsavtalslagen och som underlättar rekryteringen av långtidsarbetslösa. Vilken betydelse arbets- och näringstjänsterna har och hur de lämpar sig för olika kundgruppers behov verkar variera enligt den arbetslöses utbildningsnivå.

– Då uppstår frågan om vilken information arbetsgivarna förlitar sig på när de fattar beslut om att anställa långtidsarbetslösa. Att långtidsarbetslösa inte får anställning kan i stor utsträckning bero på bristande kunskaper hos arbetsgivarna, konstaterar Arja Kurvinen.

– Eftersom många branscher har svårt att rekrytera arbetskraft är resultaten av denna utredning särskilt viktiga också med tanke på arbets- och näringstjänsterna, tillägger Päivi Haavisto-Vuori från arbets- och näringsministeriet, som finansierat undersökningen.

Ytterligare information:

Arja Kurvinen, specialforskare, samh. dr, centret för region- och kommunforskning) Spatia vid Östra Finlands universitet, tfn 050 566 9055

Päivi Haavisto-Vuori, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 02950 49056

Tillbaka till toppen