Hyppää sisältöön

Tutkimus: Pitkäaikaistyöttömien joukossa paljon työvoimapotentiaalia

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.2.2019 10.50
Tiedote

Pitkäaikaistyöttömien joukossa on paljon korkean koulutustason työnhakijoita, jotka ovat työorientoituneita, motivoituneita ja suhtautuvat toiveikkaasti työllistymiseen, selviää Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta.

Työttömissä työnhakijoissa on työvoimapotentiaalia, vaikka työttömyys olisi pitkittynyt pitkäaikaistyöttömyydeksi. Tämä käy ilmi Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian tutkimuksesta, jossa selvitettiin työttömien, työnantajien, työllistyneiden työttömien sekä palveluntuottajien arvioita yli vuoden työttömänä olleiden työllistymismahdollisuuksiin vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimukseen osallistuneet pitkäaikaistyöttömät olivat TE-palveluiden palvelutarvearvion perusteella henkilöitä, joilla ammattitaito ja osaaminen olivat työllistymisen kannalta riittävällä tai lähes riittävällä tasolla. Tutkimus perustuu kattavaan kysely- ja haastattelututkimusaineistoon.

– Yleinen käsitys pitkäaikaistyöttömistä ei tee oikeutta tälle tutkitulle ryhmälle, jolla on paljon osaamista ja kokemusta. Toivottavasti tutkimuksemme osaltaan muuttaa stereotyyppisiä käsityksiä, erikoistutkija Arja Kurvinen Itä-Suomen yliopistosta sanoo.

TE-palveluiden tuet tunnetaan heikosti – estää pitkäaikaistyöttömien palkkaamista

Tutkimuksen kolme muuta päähavaintoa koskevat sosiaalisten verkostojen merkitystä työllistymisessä, ikää työllistymisen esteenä sekä sitä, että työnantajat tuntevat TE-palvelujen mahdollisuuksia ja pitkään työttömänä olleiden työvoimapotentiaalia heikosti.

Sekä työnantajat että työttömät toivat rekrytointikanavista esille henkilöverkostojen merkityksen. Yhteyksien saaminen työnantajiin voi olla työttömille vaikeaa, ja siksi tutkijaryhmä esittää muun muassa TE-hallinnon rekrytointitilaisuuksien uudistamista. Selvityksen mukaan työnantajat ja työttömät eivät nykyisellään pidä niitä vaikuttavina rekrytoinnin kannalta.

Vaikka työnantajat arvioivat, että työnhakijan ikä ei ole erityisen ratkaiseva tekijä kun uusia työntekijöitä palkataan, työttömät kokevat iän merkittävimmäksi työllistymisen esteeksi.

Enemmistö pitkäaikaistyöttömiä palkanneista työnantajista oli epäröinyt palkkaamista ainakin jonkin verran. Työnantajat toivoivat, että pitkäaikaistyöttömien palkkauksesta aiheutuvaa riskiä jaettaisiin niin, ettei riski jäisi pelkästään yrityksille.

Tutkimuksesta käy ilmi, että työnantajat eivät tunne riittävästi TE-palvelujen eri mahdollisuuksia, esimerkiksi palkkatukea. Työsopimuslakiin tehtyjä pitkäaikaistyöttömien rekrytointia helpottavia muutoksia ei myöskään tunneta laajasti. TE-palveluiden merkitys ja soveltuvuus eri asiakasryhmien tarpeisiin näyttäisi vaihtelevan työttömän koulutustason mukaan.

– Tämä herättää kysymyksen, minkä tiedon varassa työnantajat tekevät päätöksiä pitkäaikaistyöttömien palkkaamisesta. Pitkäaikaistyöttömien palkkaamatta jättämiseen voi liittyä paljon työnantajien tiedon puutetta, Arja Kurvinen toteaa.

- Koska monilla aloilla on vaikeuksia saada työvoimaa, tutkimuksen tuloksilla on erityistä merkitystä myös TE-palveluille, lisää Päivi Haavisto-Vuori tutkimuksen rahoittaneesta työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisätietoja:

Erikoistutkija, YTT; Arja Kurvinen, Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, p. 050 566 9055

Neuvotteleva virkamies Päivi Haavisto-Vuori, TEM, p. 02950 49056

 
Sivun alkuun