Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Utredning: Sociala företag har potential att öka sysselsättningen av partiellt arbetsföra

Arbets- och näringsministeriet
26.2.2020 9.10 | Publicerad på svenska 26.2.2020 kl. 11.18
Pressmeddelande
Harri Kostilainen, Tuula Haatainen och Kimmo Ruth i presskonference.
Harri Kostilainen, Tuula Haatainen och Kimmo Ruth.

Finland arbetar aktivt för att främja företagsverksamhet och dess förutsättningar. Genom företagsverksamheten skapas hållbar tillväxt samt förutsättningar för sysselsättning och välfärd, även för sysselsättningen av dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Sociala företag har dock särdrag och speciella behov som inte identifieras i de nuvarande strategier och policyer som stöder företagsverksamhet. Sociala företag beaktas inte tillräckligt vid främjandet av förutsättningar för företagsverksamheten. Resultaten framgår av den utredning som lämnades till arbetsminister Tuula Haatainen den 26 februari 2020.

För att de sociala företagen ska kunna förbättra sin affärsverksamhet och sysselsätta bättre än för närvarande, bör verksamheten göras mer känd och deras särdrag identifieras bättre. De sociala företagen bör även beaktas inom den offentliga sysselsättnings- och företagsservicen.

Regeringen har som mål att förbättra sociala företags verksamhetsförutsättningar för att sysselsätta partiellt arbetsföra och personer med en svag ställning. Som underlag för detta arbete utredde forskaren Harri Kostilainen vid Diakoniyrkeshögskolan på uppdrag av arbets- och näringsministeriet situationen för de sociala företagen i Finland.

Social- och hälsovård, sysselsättning och cirkulär ekonomi de vanligaste branscherna för sociala företag

I Finland finns enligt utredningen cirka 1 700 sociala företag och deras sammanlagda omsättning uppgår till nästan 5,8 miljarder euro. Sociala företag har affärsverksamhet inom flertalet branscher. Enligt utredningen verkar en majoritet inom social- och hälsovårdstjänsterna, sysselsättnings- samt miljö- och återvinningsbranscherna.

Det finns över 50 000 arbetsplatser i sociala företag enligt utredningen. Mest arbetsplatser finns i företag som beviljats märket Ett samhälleligt företag av Förbundet för Finländskt Arbete rf (22 500 arbetsplatser) och social- och hälsovårdsföreningar (26 500 arbetsplatser). Enligt utredningen finns potential för att sysselsätta partiellt arbetsföra särskilt i de här två grupperna. Andra sociala företag skulle också kunna sysselsätta ett betydande antal bland annat partiellt arbetsföra.

– Vi ska på grundval av denna utredning omedelbart börja förbättra verksamhetsförutsättningarna för sociala företag i Finland eftersom det är viktigt att sysselsätta de partiellt arbetsföra. Behoven hos de sociala företagen granskas även i ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Förslag till stärkande av sociala företags förutsättningar för affärsverksamhet och sysselsättning

För att kunna utveckla sin affärsverksamhet och sysselsätta fler, behöver sociala företag enligt utredningen lämpliga åtgärder genom vilka färdigheterna, kännedomen om, resurserna och kompetensen för affärsverksamheten ökas. Ägandet och uppgifterna i fråga om sociala företag är olika.

Utredningen ger också rekommendationer om politiska åtgärder för att främja för det mål som antecknats i regeringsprogrammet. Utredningen innehåller dessutom konkreta förslag till åtgärder för den nationella strategin för främjande av socialt företagande.

Vad är ett socialt företag?

  • Det saknas en etablerad definition på ett socialt företag.
  • De sociala företagen har definierats i EU:s lagstiftning.
  • Andra EU-länder kan också ha definitioner på sociala företag.
  • Sociala företag verkar på marknaden som vilka som helst företag och i olika samfundsformer och även genom att bilda nätverk med andra företag.
  • Ett socialt företags affärsverksamhet har ett socialt huvudmål som i regel är socialt eller miljömässigt. Ett socialt företag använder merparten av sin vinst eller sitt överskott till att främja sitt sociala mål. Detta finns inskrivet i samfundets bolagsordning eller stadgar. Företagets lednings- eller förvaltningsmodell kan avspegla målet.
  • Utredningen föreslår att märket Ett samhälleligt företag av Förbundet för Finländskt Arbete rf ska användas som grund för definitionen på ett finländskt socialt företag.
  • Till kriterierna för märket Ett samhälleligt företag hör bland annat lösande av sociala problem eller miljöproblem som syfte med företaget, användning av större delen av vinsten för att främja ett socialt mål samt öppenhet och transparens i affärsverksamheten.

Ytterligare upplysningar:

Timo Nevaranta, ministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 574 1430
Lippe Koivuneva, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 236 och lippe.koivuneva(at)tem.fi
Harri Kostilainen, forskare, Diakoniyrkeshögskolan, tfn 040 501 9394 och harri.kostilainen(at)diak.fi

Tillbaka till toppen