Hoppa till innehåll
Media

Det blir möjligt för civiltjänstgörare över 28 år att återgå till Försvarsmaktens reserv

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2018 11.12
Pressmeddelande

Genom en ändring av civiltjänstlagen slopas åldersgränsen för dem som godkänts för kompletterande tjänstgöring inom civiltjänsten och vill återgå till Försvarsmaktens reserv. Dessutom möjliggörs fullgörande av civiltjänst hos myndigheter i de nya landskapen. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 5 december 2018.

Efter lagändringen blir det möjligt för personer över 28 år som ännu inte inlett den kompletterande tjänstgöringen inom civiltjänsten att återgå till Försvarsmaktens reserv. Det är möjligt att återgå till reserven endast en gång. Ändringen förbättrar likabehandlingen av sådana människor i olika åldrar som är skyldiga att fullgöra kompletterande tjänstgöring. För närvarande kan personer yngre än 28 år som har skyldighet att fullgöra kompletterande tjänstgöring ansöka om att få återgå till försvarsmaktens reserv om de inte har inlett den kompletterande tjänstgöringen. Däremot kan personer över 28 år i motsvarande ställning inte ansöka om återgång till reserven och få ansökan godkänd.

Den som fullgjort militärtjänst kan övergå från Försvarsmaktens reserv till civiltjänstgörare genom en ansökan om kompletterande tjänstgöring. I och med tjänstgöringen raderas personen från värnpliktsregistret och befrias från arméns tjänst för både fredstid och kristid. Antalet personer som är skyldiga att delta i kompletterande tjänstgöring har stigit under de senaste åren, men i år verkar det som om det totala antalet ansökningar minskar igen. 

Det blir möjligt att fullgöra civiltjänst i landskapen

Genom lagändringen görs det möjligt för civiltjänstgörare att fullgöra arbetstjänsten i samband med civiltjänsten, utöver vid statliga och kommunala myndigheter, också hos landskapens myndigheter, inklusive landskapens affärsverk. Ändringen syftar till att bevara tjänstgöringsplatserna inom social- och hälsovården i samband med landskaps- och vårdreformen. Årligen fullgör cirka 200 civiltjänstgörare arbetstjänsten inom social- och hälsovårdssektorn.

Efter lagändringen kan de nuvarande sjukhusen och sjukvårdsdistrikten vara civiltjänstgöringsplatser även när landskaps- och vårdreformen trätt i kraft. Däremot kan social- och hälsocentraler samt mun- och tandvårdsenheter vid landskapens affärsverk inte vara civiltjänstgöringsplatser, eftersom det skulle kunna medföra konsekvenser som snedvrider konkurrensen på marknaden.

Dessutom medför lagändringen bl.a. att de inkvarteringsersättningar som statliga civiltjänstgöringsplatser betalar höjs. Därtill görs sådana nödvändiga ändringar som följer av att dataskyddsförordningen börjar tillämpas och att personuppgiftslagen upphävs.

Lagförslaget kan läsas på adressen tem.fi/paatokset

Ytterligare upplysningar:

Elli Nieminen, specialsakkunnig, ANM, tfn  029 504 8247

Tillbaka till toppen