Hyppää sisältöön

Asetus mahdollistaa sähköisen liikenteen julkisen lataus- ja biokaasun jakeluinfran tukemisen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2018 11.45
Tiedote

Hallitus edistää vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden käyttöä tukemalla niiden julkisten lataus- ja jakelujärjestelmien rakentamista. Tänä vuonna tarkoitukseen on varattu kolme miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto antoi 27.6.2018 asetuksen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021. Asetus tulee voimaan 2.7.2018.

Tuen avulla edistetään investointeja kaasun siirto- ja jakeluverkkojen ulkopuolella sijaitseviin kiinteisiin kaasutankkausasemiin (ryhmä 1), paikallisen joukkoliikenteen (linja-autot) latausjärjestelmiin (ryhmä 2), ajoneuvojen suuritehoisiin (tasavirtalatausteho yli 22 kW) latausjärjestelmiin (ryhmä 3) ja ajoneuvojen peruslatausjärjestelmiin (ryhmä 4).

Infrastruktuuritukea voidaan myöntää valtion talousarvioon otetun määrärahan mukaan. Vuoden 2018 talousarviossa tähän tarkoituksen varattu kolme miljoonaa euroa.

Tuki myönnetään tarjouskilpailun perusteella, jossa tarjouksia verrataan muihin samassa ryhmässä saatuihin tarjouksiin. Vuonna 2018 käytettävissä olevasta määrärahasta kohdistetaan 1,5 miljoonaa euroa ryhmän 1 hankkeille, 750 000 euroa ryhmän 2 hankkeille, 500 000 euroa ryhmän 3 hankkeille ja 250 000 euroa ryhmän 4 hankkeille. Tukeen liittyvät valtionapuviranomaisen tehtävät hoitaa Energiavirasto, joka tiedottaa tarkemmin tarjouskilpailun ajankohdasta.

Infrastruktuurituki edistää osaltaan vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita. Tukiohjelma vähentää myös typenoksidien ja pienhiukkasten päästöjä, kun sähkön ja biokaasun käytön kasvu korvaa fossiilisten nestemäisten polttoaineiden käyttöä tieliikenteessä. Sähköisen joukkoliikenteen hankkeilla voidaan vähentää myös merkittävästi lähipäästöjä.

Sähköautojen julkisia latauspaikkoja on tällä hetkellä noin 700. Latauspisteistä noin kolmannes on Uudellamaalla. Osalla tiiviisti liikennöidyistä valtateistä, kuten Helsinki-Turku, Helsinki-Hämeenlinna sekä Helsinki-Lahti välit, on jo useita latauspisteitä. Muutoin valtateillä on pitkiä välimatkoja ilman latausmahdollisuuksia tai niillä on vain yksittäisiä latauspisteitä. Joukkoliikenteen latausjärjestelmiä on käytössä ja rakenteilla Espoossa, Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Kaasutankkausasemia on noin 40. Raskaan liikenteen asemia on neljä. Valtaosa nykyisistä kaasutankkausasemista on kaasuverkon piirissä ja Etelä-Suomessa.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078
energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. 040 836 4823

 
Sivun alkuun